REKLAMA

REKLAMA

Czy i jak zdobimy jajka na Wielkanoc?

598

Wyniki badania opinii – marzec 2018. Podsumowanie:

– 68% mieszkańców dużych miast zdobi jajka na Wielkanoc.
– Częściej tradycja kultywowana jest w gospodarstwach domowych, w których są dzieci.
– Częściej zdobienie wykonywane jest przez kobiety niż mężczyzn.

REKLAMA

– Nieco więcej niż co czwarty badany barwił jajka wielkanocne w tradycyjny sposób (łuski cebuli, wosk).

– Im starsza osoba, tym częściej barwienie odbywa się w sposób tradycyjny (29% osób w wieku do 25 lat a 39% w wieku 55+).

– Najczęstsza metoda barwienia to używanie łupin cebuli. Na drugim miejscu są barwniki spożywcze w proszku lub tabletkach.

REKLAMA

Pełna wersja raportu tutaj.

Komentarz eksperta: Dbamy o tradycję i lubimy angażować w nią dzieci

– Zdobienie jajek wielkanocnych to zwyczaj celebrowany w Polsce od wieków. Do dziś wielu nie wyobraża sobie Wielkanocy bez jaj ozdabianych choćby w najprostszy sposób. Z badań Puzzle wynika, że ponad 2/3 mieszkańców dużych miast zdobi jajka na Wielkanoc. Najczęściej robimy to w sposób inny niż nasi przodkowie – wykorzystując dostępne na rynku proste rozwiązania do barwienia, jak barwniki w tabletkach lub proszku, farby, nalepki. Niemniej zwraca uwagę wysoki odsetek osób, które ozdabiają jajka metodami tradycyjnymi. Zazwyczaj są to sprawdzone łupiny cebuli -znacznie rzadziej wosk i pisaki, czyli trudniejsza, ale bardzo efektowna metoda naszych babć. Badanie Puzzle potwierdza, że tradycja kultywowana jest częściej w domach, w których są dzieci. To nie dziwi, bo zdobienie jajek to świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu w gronie rodzinnym – mówi Roman Baszun z agencji badawczej Puzzle Research.

REKLAMA

Metodologia i wykonawca badania

1 200 wywiadów osobistych z mieszkańcami 20 największych polskich miast. Badanie zrealizowano jesienią 2017 roku. Próba reprezentatywna dla populacji miast ze względu na płeć i wiek. Błąd statystyczny +/- 3 punkty procentowe. Puzzle Research to polska agencja badań rynku specjalizująca się w badaniach konsumentów, handlu oraz jakości obsługi klienta.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA