Czterech Tadżyków zatrzymanych przez Straż Graniczną i ABW

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie oraz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 7 maja br. w Warszawie czterech obywateli Tadżykistanu podejrzewanych o działalność terrorystyczną na terytorium Polski.

Cudzoziemcy zostali wpisani do wykazu osób niepożądanych na terytorium Polski. Ponadto decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  otrzymali zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 5 lat

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o umieszczeniu cudzoziemców na okres 90 dni w areszcie.

Anna Michalska

REKLAMA/Advertisement