REKLAMA

REKLAMA

Częstochowa: Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa propagowania faszyzmu w statucie ONR

896
Prokuratura rejonowa w Częstochowie nie dopatrzyła się przestępstwa propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych w statucie Obozu Narodowo-Radykalnego. W związku z tym dochodzenie zostało umorzone.

– Z uwagi na brak znamion przestępstwa prokurator umorzył dochodzenie dotyczące publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych w statucie stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny – poinformował dzisiaj PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. – Po analizie zebranego materiału dowodowego uznano, że brak jest dowodów wskazujących na to, iż osoby tworzące zapisy statutu stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny nawoływały w ten sposób do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Nie stwierdzono także, że zapisy statutu propagują faszystowski ustrój państwa.

– Postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia jest nieprawomocne. Prawo złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego w Częstochowie przysługuje instytucji samorządowej, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – dodał Ozimek.

REKLAMA

Ponieważ wskazywano, że siedziba ONR mieści się w tym mieście, radna Jolanta Urbańska (PO) zaapelowała do prezydenta Matyjaszczyka, żeby złożył wniosek o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego. Tak się też później stało.

– ONR prowadzi działalność regularnie stosując przemoc – pisała Urbańska, przywołując art. 13 Konstytucji RP, który jej zdaniem był przez radykałów naruszany. – W deklaracji ideowej stowarzyszenie ONR pisze m.in., że: „potępiając rasizm biologiczny, postulujemy zachowanie stanu homogeniczności etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa”. Jest to sprzeczne z przepisem „wolność do zakładania stowarzyszeń nie ma charakteru nieograniczonego, nie wolno zakładać grup, które głoszą nienawiść rasową.