Czechy: Dwujęzyczne tablice w miejscowości zamieszkanej przez polską mniejszość na Śląsku Cieszyńskim

Dwujęzyczne (czeskie i polskie) tablice informacyjne pojawiły się w tym tygodniu w Kocobędzu (Chotěbuz) – wsi w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach – informuje “Głos – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”.

W latach 1974-1997 wioska znajdowała się w granicach administracyjnych Czeskiego Cieszyna. Według spisu z 2001 r. 21,3% populacji gminy stanowili Polacy, następnymi pod względem wielkości mniejszościami byli Słowacy (1,7%) i Ślązacy (1,1%).

REKLAMA/Advertisement

Kocobędz politycznie znajdował się początkowo w granicach piastowskiego (polskiego) księstwa opolsko-raciborskiego. W 1290 w wyniku trwającego od śmierci księcia Władysława opolskiego w 1281/1282 rozdrobnienia feudalnego tegoż księstwa powstało nowe księstwo cieszyńskie, w granicach którego znalazł się również Kocobędz. W październiku 1938 r. Kocobędz został zaanektowany wraz z resztą tzw. Zaolzia przez Polskę i taki stan rzeczy utrzymał się do II wojny światowej.

Foto: FB/@live.glos

REKLAMA/Advertisement