REKLAMA

REKLAMA

Czaputowicz wydał w MSZ uroczystą kolację z okazji Ramadanu dla ambasadorów państw muzułmańskich

782

– Bardzo się cieszę, że mogę wspólnie z wami cieszyć się szczęśliwymi chwilami Świętego Ramadanu – kiedy współczucie, przyjaźń i solidarność zyskują szczególne znaczenie – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas iftar, uroczystej kolacji z okazji Ramadanu, podczas której gościł szefów misji dyplomatycznych krajów muzułmańskich akredytowanych w Polsce.

W swoim przemówieniu szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na wielowiekowe tradycje polskiej tolerancji religijnej i pokojowej współegzystencji różnych kultur, w tym znaczenie tradycji muzułmańskiej w historii Polski i jej wpływ na różnorodność polskiej kultury w różnych okresach. Przy okazji spotkania zaprezentowana została także wystawa “Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów”.

– Polska konsekwentnie dąży do zwiększenia swojego politycznego i gospodarczego zaangażowania w krajach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i innych regionach – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

REKLAMA

Minister poinformował o działaniach Polski adresowanych do państw tego obszaru, zarówno w formacie dwustronnym, jak i wielostronnym oraz nawiązał do swoich niedawnych wizyt w Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Egipcie, Turcji i Indonezji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił także zaangażowanie Polski w wielostronne wysiłki na rzecz rozwiązania problemów regionalnych m.in. poprzez aktywność w Radzie Bezpieczeństwa, organizację w Warszawie spotkania ministerialnego nt. pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz powrót do czynnej roli w misjach pokojowych w tym regionie.

W swoim przemówieniu szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na wielowiekowe tradycje polskiej tolerancji religijnej i pokojowej współegzystencji różnych kultur, w tym znaczenie tradycji muzułmańskiej w historii Polski i jej wpływ na różnorodność polskiej kultury w różnych okresach. Przy okazji spotkania zaprezentowana została także wystawa “Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów”.

– Polska konsekwentnie dąży do zwiększenia swojego politycznego i gospodarczego zaangażowania w krajach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i innych regionach – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

REKLAMA

Minister poinformował o działaniach Polski adresowanych do państw tego obszaru, zarówno w formacie dwustronnym, jak i wielostronnym oraz nawiązał do swoich niedawnych wizyt w Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Egipcie, Turcji i Indonezji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił także zaangażowanie Polski w wielostronne wysiłki na rzecz rozwiązania problemów regionalnych m.in. poprzez aktywność w Radzie Bezpieczeństwa, organizację w Warszawie spotkania ministerialnego nt. pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz powrót do czynnej roli w misjach pokojowych w tym regionie.

za: gov.pl

REKLAMA