COVID-19 – prognozy na najbliższe dni: “Wciąż jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu zachorowań”

StatSoft Polska, krakowska firma zajmująca się analizą danych, we współpracy z prof. Andrzejem Sokołowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie publikują prognozę zachorowań na koronawirusa w Polsce. Jak pokazują analizy, w najbliższym czasie zakażeń w naszym kraju będzie coraz więcej.

Analiza odzwierciedla mechanizm przyrostu zachorowań na COVID-19 w Polsce, daje prognozy krótkookresowe oraz ocenę rozkładu zachorowań w województwach.

REKLAMA/Advertisement

– Prognozy liczby zakażeń COVID-19 wskazują, że wciąż jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu zachorowań. Niestety w tym momencie mamy za mało danych, aby przewidzieć, kiedy nastąpi spadek liczby nowych zakażeń w Polsce – mówi Piotr Wójtowicz, prezes StatSoft Polska.

Aktualne prognozy są dostępne TUTAJ.

REKLAMA/Advertisement

W jaki sposób prognozowane są wyniki?

Pierwsze analizy zostały przeprowadzone 17 marca 2020. Powstała wówczas koncepcja i analityczna postać modelu (Model A). 26 marca został przygotowany drugi Model obliczeniowy (Model B), który uwzględnia relację pomiędzy jednodniową prognozą Modelu A, a rzeczywistą liczbą przypadków. Obliczenia oraz wykresy są przygotowywane w Statistica, czyli oprogramowaniu do zaawansowanej analizy danych.

REKLAMA/Advertisement

– Do oceny jakości dopasowania modelu wykorzystano miarę MAPE, którą należy interpretować jak przeciętne względne odchylenie wartości przewidywanych od wartości rzeczywistych. Dla Modelu B średni błąd prognozy z ostatnich pięciu dni marca wynosi 1,09%. Oznacza to, że wartości przewidywane przeciętnie różnią się tylko o 1% od rzeczywistej liczby chorych w danym dniu – dodaje Piotr Wójtowicz.

-StatSoft Polska to lider w zakresie analizy danych z 25-letnim doświadczeniem. Świadczy usługi w zakresie zastosowań statystyki, data mining, big data, budowy modeli predykcyjnych i ich wdrażania.