Coraz więcej cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt. W Polsce jest ich ponad 370 tys.

– W ubiegłym roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób – informuje PAP rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców Jakub Dudziak. Jest to o 12 tys. mniej niż w ubiegłym roku i o 7 mniej niż przed dwoma laty.

Z informacji przekazanych przed Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że największy wzrost zezwoleń na pobyt jest wśród: Ukraińców – o prawie 34 tys. osób, do 179 tys., Białorusinów – o 4,7 tys., do 20 tys. osób, obywateli Indii – o 1,9 tys. do 8,8 tys. osób, a także obywateli Gruzji – o 1,3 tys. do 2,9 tys. i Wietnamu – o 0,7 tys. do 12,4 tys.

REKLAMA/Advertisement

Najwięcej – o 36 tys. zwiększyła się liczba pozwoleń na pobyt czasowy do 3 lat, a także o 9 tys. na pobyt stały. Zdecydowana większość cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenia na pobyt czasowy wiąże się z podejmowaniem pracy przez tych ludzi.

– Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów – mówi Jakub Dudziak.

REKLAMA/Advertisement

Najwięcej cudzoziemców z zezwoleniami na stały pobyt jest w następujących województwach: mazowieckim – 114 tys. osób, małopolskim – 36 tys. ludzi, dolnośląskim – 31 tys. oraz wielkopolskim – 28 tys. osób. W chwili obecnej – na początek roku 2019 ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiadało 372 tys. osób. Liczby te nie uwzględniają osób, które przebywają w Polsce tymczasowo – np. na podstawie wiz.

za: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement