Coraz bliżej Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

We wtorek Muzeum Wojska Polskiego zawarło umowy z pracownią projektową DiM`84 Dom i Miasto Sp. z o.o. Umowy dotyczą m.in. opracowania w ciągu 90 dni aktualizacji programu inwestycji dotyczącego budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych pozwoleń i uzgodnień oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Dzięki podpisanym dziś dokumentom już wkrótce możliwa będzie realizacja kolejnego etapu związanego z inwestycją, czyli rozpisanie przetargu na budowę Muzeum.

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie ma być filią Muzeum Wojska Polskiego. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada połączenie przestrzeni pola Bitwy w Ossowie z budynkiem przyszłego muzeum. Od 2018 roku w MON pracuje zespół programowo-naukowy do spraw ekspozycji oddziału w Ossowie, którego zadaniem jest opracowanie założeń i koncepcji wystawy.

REKLAMA/Advertisement