Co piąty noworodek we Francji nosi imię arabskie lub muzułmańskie

Według francuskiego politologa Jérôme’a Fourqueta liczba noworodków o imionach arabskich lub muzułmańskich wzrosła z zaledwie 1% w 1960 r. do 19% obecnie.

Politolog od 2011 r. jest dyrektorem działu „opinii i strategii biznesowych” instytutu wyborczego IFOP. Często współpracuje z Fundacją Jean-Jaurèsa. Fondation Jean-Jaurès jest think tankiem związanym z Partią Socjalistyczną, założonym w 1992 r.

Fourquet zauważył, że spadek liczby urodzeń we Francji – w 2019 r. urodziło się 70 tys. dzieci mniej niż w 2014 r. – doprowadził do wzrostu arabsko-muzułmańskich imion wśród noworodków. Dodał, że „ciągłe przepływy migracyjne, szczególnie od początku 2000 roku”, również przyczyniły się do tego trendu, donosi “Le Figaro”.

REKLAMA/Advertisement

– Badanie rozpowszechnienia rodzajów imion wśród noworodków umożliwia w szczególności zsumowanie siły legalnych i nielegalnych przepływów migracyjnych, ponieważ – z pewnymi wyjątkami – wszystkie dzieci urodzone na ziemi francuskiej są zarejestrowane w INSEE (francuskim narodowym biurze statystycznym – przyp. red.), nawet jeśli ich rodzice są nielegalni – dodał Fourquet.

Aby zwalczyć tendencję malejącej liczby urodzeń, Fourquet nie opowiada się za niemieckim modelem masowej migracji, ale przekonuje że Francja nie powinna „zamykać się na binarną alternatywę między polityką natalistyczną a wykorzystaniem imigracji”.

REKLAMA/Advertisement

– Jeśli Niemcy sprzyjają imigracji, dzieje się tak dlatego, że wiek emerytalny jest już bardzo wysoki, a stopa bezrobocia jest najniższa (3,5 procent). Francja mogłaby wykorzystać te dwie dźwignie, a zwłaszcza stopę bezrobocia, aby znacznie zwiększyć liczbę osób wnoszących składki, zanim ucieknie się do dodatkowej imigracji – stwierdził.

Zmiany demograficzne zaobserwowano także wśród grup religijnych we Francji, a opublikowany w ubiegłym roku raport wykazał, że w grupie demograficznej 18–29 latków praktykujących muzułmanów było teraz tylu praktykujących, jak praktykujących katolików.

Zmiany demograficzne we Francji doprowadziły do ​​kilku teorii dotyczących tego zjawiska, w tym teorii „Wielkiej Wymiany” („Le Grand Remplacement”). Pisarz Renaud Camus nazwał tak zastąpienie etnicznych Francuzów muzułmanami