REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Cimoch: Siła i moc wytrwania w walce o Polskę – sylwetka Romualda Rajsa “Burego” [WIDEO]

294

Kapitan Romuald Rajs „Bury” był dowódcą 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i szefem Pogotowia Akcji Specjalnej w Komendzie Okręgowej NZW Białystok. Na pokazowym procesie w białostockim kinie „Ton” został skazany w dniu 1 października 1949 roku na karę śmierci. Rajs zwrócił się do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie, jednak ten nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 30 grudnia 1949 r. w Białymstoku. Nieznane jest miejsce pochówku bohatera.

– Podobne jak wobec kpt. Rajsa, zdarzają się w stosunku do np. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowódcą której był mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko – powiedział łącząc się z programem „Komentarz Mediów Narodowych” Arkadiusz Cimoch, przewodniczący koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. – Zarzuty te są kreowane głównie przez dziennikarzy i publicystów, którzy znają temat powierzchownie.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement