Chaos komunikacyjny na “gierkówce”. W wyniku protestu zablokowana jest trasa. Policja kieruje na objazdy.

Trwa zaplanowany na kilka godzin protest podwykonawców firmy Salini na drodze krajowej nr1 w pobliżu m. Lubojenka między Radomskiem a Czestochową (woj. śląskie) – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podwykonawcy Salini domagają się uregulowania zaległych i należnych im płatności za prace i usługi. GDDKiA twierdzi, że wina nie leży po stronie urzędu.

REKLAMA/Advertisement

W ramach protestu maszyny budowlane poruszają się bez przerwy po jezdni krajowej “jedynki’. Policja zorganizowała objazdy. Pojazdy jadące w kierunku Katowic są kierowane na drogę wojewódzką nr 483 przez miejscowości: Grabowa, Mykanów, Kokawa, Dudki, Lubojna i Wola Kiedrzyńska; natomiast kierunku Warszawy drogą nr 91 przez Rędziny, Rudniki, Kłomnice do Radomska.

Foto: TT/@GDDKiA