REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby mające skorumpować Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska

358

CBA nie wydało jeszcze w tej sprawie komunikatu na swojej stronie, ale jak podaje RMF FM, agenci biura dzisiaj rano
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli skorumpować Pawła Adamowicza.

W styczniu br. rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik informowała, że Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi postępowanie, w którym małżonkowie Magdalena i Paweł Adamowiczowie usłyszeli zarzut z art. 56 par 1 i 2 k.k.s. w związku z nieujawnieniem dochodów na podstawie zarzutu przedstawionego w sierpniu 2016 r. przez funkcjonariuszy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. W grudniu 2017 roku uzupełniono go jeszcze o kwotę zaniżonego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niewłaściwym rozliczaniem dochodu.

– Przestępstwo polegało na ukryciu środków pieniężnych, poprzez zatajenie ich na rachunkach bankowych w kwocie ok. 326 tys. zł w 2011 r. i 124 tys. zł w 2012 r. oraz zatajenia informacji o dochodach uzyskiwanych z wynajmu mieszkań w kwocie 25 tys. zł w 2011 r. i w kwocie 20 tys. zł w 2012 r., przez co uszczuplono podatek na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 130 tys. zł – powiedziała prok. Bialik.

Reklama / Advertisement

Jak informuje RMF, “Prokuratura Krajowa potwierdziła, że CBA na polecenie dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymało dwóch mężczyzn pod zarzutem korupcji znacznej wartości ‘osoby pełniącej funkcje publiczną'”.

Reklama / Advertisement