Cele Rewolucji Narodowo-Radykalnej cz. I

„ONR przystępuje do pracy z głęboką wiarą, że program jego skupi pod sztandarami narodowo-radykalnymi całe młode pokolenie polskie, a jego praca i walka doprowadzi do wywo­łania wielkiego ruchu i urzeczywistnienia idei Wielkiej Polski”.
(Deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego 14 IV 1934 r.)


1. OBÓZ NARODOWO – RADYKALNY

Obóz Narodowo-Radykalny jest organizacją świadomych i walczących sił Narodu Polskiego.

Czy O. N. R. jest stronnictwem politycznym?

– Nie. Przez stronnictwo rozumiemy organizację polityczną jawną, mającą swoich posłów w sejmie, grupującą ludzi według pewnych haseł, wysuwanych przy wyborach. ONR nie idzie drogą pracy w sejmie ani ogóle pracy jawnej, której mu zabroniono. Nie jest partią, lecz organizacją stojącą ponad partiami, grupującą ludzi do walki czynnej, nie do wyborów.

Co to są świadome siły narodu?

REKLAMA/Advertisement

– Cały Naród – to znaczy wszyscy Polacy połączeni są wspólnymi uczuciami, jednakowym sposobem myślenia i życia. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z obowiązków, ciążących na Polaku, z zadań Narodu i położenia naszego. Ci, którzy w pełni te rzeczy rozumieją, są to Polacy uświadomieni i oni stanowią świadome siły Narodu.

Co to są walczące siły narodu?

– Nawet spośród Polaków, świadomych swych obowiązków i dróg ich spełnienia, nie wszyscy mają dość siły woli, odwagi i poświęcenia, żeby ofiarować całego siebie na służbę Narodowi. Nie każdy może się zdobyć na to, żeby walczyć bezwzględnie, kiedy potrzeba to przez cichą pracę organizacyjną, a kiedy potrzeba – także przez wystąpienie z bronią w ręku. Ci Polacy, którzy nie tylko są uświadomieni, ale także gotowi do ofiar i walk, stanowią świadome i walczące siły Narodu.

Obóz Narodowo- Radykalny powstał z Ruchu Młodych w pokoleniu, które wychowane we własnym państwie chce budować nową Polskę.

Skąd się wziął Ruch Młodych?

– Młode pokolenie polskie, wychowane we własnym państwie czuło swoją zupełną odrębność od starszego pokolenia, wychowanego w niewoli. Zarazem pokolenie starsze wychowane było w innych
warunkach gospodarczych w czasie rozkwitu w świecie gospodarki kapitalistycznej, a młode pokolenie dojrzało w okresie upadku tego porządku i chce budować nowy ład. Czuje ono nie tylko, że jest odrębne od starszych, ale również, że jest jednolite w swoich poglądach i dążeniach choć czę­ sto rozbite między różne organizacje. Dlatego powstał Ruch Młodych.

Co się stało z Ruchem Młodych?

– Ruch Młodych przybrał najpierw formy organizacyjne Obozu Wielkiej Polski. Stworzył w nim nowy sposób pracy politycznej i zaczął nieubłaganą walkę z żydami, w której poległo kilkunastu jego członków. Jednakże OWP został przez rząd rozwiązany za walkę z żydami. Tymczasem poglądy Młodych na sprawy gospodarcze i polityczne postąpiły znacznie naprzód, a rozwój organizacyjny dał im poczucie siły. W tych warunkach nie mogąc pracować skutecznie w porozumieniu z żadną organizacją starszego pokolenia, Młodzi stworzyli Obóz Narodowo-Radykalny, który stał się najsilniejszym
wyrazem Ruchu Młodych.

Jakie były losy ONR?

– ONR od pierwszej chwili swego istnienia zdobył sobie ogromne uznanie i wzniecił wielki zapał w Narodzie. W ciągu miesiąca dziesiątki tysięcy młodych robotników, chłopów, inteligentów, rzemieślników zaciągnęły się do organizacji. ONR zaczął wydawać własny dziennik „Sztafeta”, który stał się największym pismem stolicy i mimo prześladowań, ogromnie się rozpowszechnił. Po miesiącu wychodzenia rząd zamknął „Sztafetę”, zabito ministra Pierackiego, ONR został rozwiązany, a jego dwudziestu dwóch przywódców zesłano do obozu katorgi w Berezie Kartuskiej.

Obóz Narodowo-Radykalny jest ukrytą organizacją rewolucyjną, która działa politycznie, starając się zorganizować całe młode pokolenie polskie.

Dlaczego ONR jest organizacją ukrytą i rewolucyjną?

– Członkowie ONR wiedzieli, że tylko ich droga i plan są słuszne i pożyteczne dla Polski. Dlatego po rozwiązaniu ONR przez rząd, obowiązkiem ich było pracować dalej – w ukryciu, gdyż nie mogli jawnie. Osiągnięcie celów, które sobie ONR postawił, zbudowanie w Polsce nowego ładu nie jest możliwe bez przepędzenia obecnego rządu, opartego na krzywdzie Narodu i wysługiwaniu się żydom i kapitalistom. Rząd ten nie ustąpi dobrowolnie, musi być usunięty siłą, to znaczy musi być rewolucja.

Jak działa obecnie ONR?

– Młode pokolenie polskie ma bardzo zdrowe i jednakowe uczucia i sposób myślenia. ONR ten sposób najlepiej przedstawia i młodym z ONR bardzo łatwo jest zrozumieć się z każdym młodym Polakiem. To też myśl i program działania ONR dociera wszędzie, podporządkowując sobie różne ruchy wśród młodych. Nie możemy oczywiście pisać ani jak wygląda organizacja ONR, ani jego metody działania. Jest on silny swoim programem, ofiarnością swych członków, dochowywaniem przez nich tajemnicy, odwagą i zdecydowaniem grup bojowych, wreszcie usilną, cichą pracą swych placówek.

Co będzie ONR robić dalej?

– ONR bez względu na prześladowania i ofiary, prowadzić będzie swą pracę dla dobra Polski, będzie uświadamiać, organizować i zaprawiać do walki Polaków. Pracy ukrytej zaprzestanie dopiero wtedy, gdy wywalczy w Polsce takie zmiany, że będzie mógł wystąpić jawnie, jako decydująca siła w życiu Narodu.

2.REWOLUCJA NARODOWO-RADYKALNA

Celem działalności Obozu Narodowo-Radykalnego jest przygotowanie Polski do spełnienia jej misji dziejowej – przez stworzenie w niej nowego polskiego porządku życia.

Co to jest misja Polski w świecie?

– Polska nie korzystała z ustroju kapitalistycznego, gdy ten przynosił zyski narodom – nie powinna też ponosić kosztów upadku tego ustroju. Ma najzdrowsze społeczeństwo ze wszystkich wielkich
narodów europejskich i jedną z najlepszych armii. Polacy są najmniej zdemoralizowani przez kapitalizm – może więc Polska stworzyć nowy ustrój społeczny i polityczny – najlepszy w świecie. Na wschód od Polski jest państwo komunistyczne, na zachód rasisistowskie. Polska musi stworzyć inne od tam tych, najbardziej zgodne z duchem czasów nowych państwo, które stanie się nowym ośrodkiem cywilizacji europejskiej -wyższym nad zachodnie i wschodnie wzory. Polska będzie przodować świata ucząc wschód i zachód nowego porządku życia. Taką misję Polska miała, gdy była przednią strażą chrześcijaństwa. Z misji tej siłę czerpali Chrobry, Czarnecki, Sobieski i Żółkiewski.

Kto ma tą misję urzeczywistnić?

– Przygotować Polskę do tej misji, stworzyć w niej nowy ład może tylko młode pokolenie, wychowane w wolnej Polsce, wolne od fałszywych poglądów zeszłego wieku, niezwiązane z kapitalizmem, a jednolite i silne, wierzące w Naród polski, w przyszłość Polski i w zasadnicze prawdy religijne.

Co to znaczy – polski porządek życia?

– Aby stworzyć w Polsce zdrowy porządek ż­ycia całego Narodu i każdego obywatela, trzeba ażeby porządek ten był naprawdę polski, przez Polaków i dla Polaków stworzony. Dlatego pierwszym warunkiem jest odsunięcie żydów od ‚wpływu na politykę, gospodarstwo, kulturę, wychowanie, sprawy obrony kraju, związki społeczne i uniemożliwić im wyzysk Polaków. Tak samo odsunąć trzeba kapitalistów, tj wielkich przedsiębiorców i bankierów, którzy albo są żydami, czy cudzoziemcami, albo też są zależni od zagranicy i służą obcemu kapitałowi. Trzeba im odebrać ich zakłady, które są narzędziem do gnębienia Polaków. Drugim warunkiem jest wyzwolenie sił tłumionych w Narodzie, stworzenie państwa twórczości narodowej – nowego ustroju w świecie – ustroju polskiego.
Jedyna droga dla świadomego, odważnego i uczciwego Polaka to praca w Obozie Narodowo-Radykalnym.

————
Na podstawie broszury z 1935 r. (pisownia uwspółcześniona)