CBA dość dobrze oceniane przez Polaków. Wyniki sondażu są interesujące

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że Polacy dobrze oceniają Centraln Biuro Antykorupcyjne. W sondażu zadano pytanie: “Jak oceniasz pracę CBA, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego”?

Zdaniem 39 proc. badanych CBA pracuje dobrze; 13 proc. uważa działania Biura za “zdecydowanie pozytywne”, a 26 proc. za “raczej pozytywne. Z kolei negatywnie pracę tej służby ocenia 28 proc. ankietowanych – “zdecydowanie negatywnie” działania Biura ocenia 12 proc. badanych, a 16 proc. “raczej negatywnie. Co ciekawe aż 33 proc. badanych nie ma zdania o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

REKLAMA/Advertisement

Badanie wykonano w dniach od 1 do 5 listopada na reprezentatywnej próbie 1033 dorosłych Polaków. Sondaż zrealizowano metodą CAWI.

REKLAMA/Advertisement

za: wPolityce.pl