REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Dr Brzeski: Ruch oporu bez przywódców [WIDEO]

Koncepcja ruchu oporu bez przywódcy została wysunięta przez oficera wywiadu – pułkownika Uliusa Louisa Amossa, założyciela International Service of...

Wojciech Zaleski: Myśl radykalna w programie gospodarczym

Program gospodarczy młodego pokolenia narodowego wywołał wiele obaw wśród pokolenia starszego. Może dla tego nie od rzeczy będzie podjąć próby ich...

Feliks Koneczny: Harmider etyk

Od dawien trwa w nauce spór o to, czy istnieje jakaś powszechna moralność, jakiś trzon etyki, wspólny wszystkim czasom i miejscom. Nikt nie będzie przeciwny...

Adam Doboszyński: W pół drogi cz. II

Na tle tych czarnych horoskopów, wynikających niestety z najbardziej trzeźwych i naukowych rozważań (Einstein, Russell), jakiż może być los Polski? Czyż mamy,...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. IV

Bo nie skupi się narodu polskiego na wiarę jednostki, czy paru przywódców stronnictw, a tym mniej najgroźniej choćby świszczącym batem. Można się z tego...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. X

5. Rzemiosło i polskie mieszczaństwo. Do niedawna lekceważyło się nasze rzemiosło. Ustawodawstwo społeczne nie chciało uwzględnić jego odrębnego położenia,...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm cz. II

ROZDZIAŁ PIERWSZY Próby klasyfikacji form państwowych. Teoria ogólna państwa, a tym bardziej socjologia dochodzą coraz bardziej do tego wniosku, że formy ustroju...

Stanisław Cat-Mackiewicz: Był bal

Myśląc o interpretacjach historii chciałbym się zastrzec przeciwko dwom terminom pseudonaukowym: „duszy” i „wartości”. W swoich szkicach o XIX wieku...

Prof. Bartyzel: Pojęcie nacjonalizmu. Nacjonalizm a szowinizm. Nacjonalizm a patriotyzm

Nasz nieszczęsny Epidiaskop tak się zagubił, że nie tylko zapomniał o nauczaniu Ojca Świętego Piusa XI i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, ale w swojej...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. VII

IV. “NARODOWCY” I “UGODOWCY” W CZASIE REWOLUCYJNYM Doba przełomu, okres wojny rosyjsko-japońskiej, wstrząśnienia rewolucyjnego w całym...