REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Feliks Koneczny: Kościół jako polityczny wychowawca narodów – cz. I

I. O metodach Rozważając zagadnienia państwa chrześcijańskiego, a zwłaszcza temat “Kościół jako polityczny wychowawca narodów”, zastosujemy do tych...

Roman Rybarski: O pojmowaniu idei narodowej

1. WIARA W NARÓD Postulatem idei narodowej jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie...

Karol Wierczak: Między Zbruczem a Karpatami

I. Ziemia i ludzie Obszar Ziemi Czerwieńskiej stanowi od wieków teren wędrówek narodowości. Na początku dziejów Polski był to obszar zaludniony słabo. Między...

Edward Taylor: Kwestia rolna w Polsce

Byłoby złudzeniem, zasłanianiem sobie oczu na twardą rzeczywistość twierdzić, iż kwestię rolną wytworzyła u nas dopiero rewolucja bolszewicka w Rosji, iż...

Jan Korolec: Ustrój polityczny narodu – cz. III

IX. RADA MINISTRÓW — ORGANEM WYKONAWCZYM. Organem prowadzącym bieżącą politykę, będzie rada ministrów. Aby jednak mogła należycie spełniać swą rolę, musi...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. V

II. Europejski kryzys państwowy Kryzys życia państwowego, przez który obecnie przechodzimy, ma swoisty u nas przebieg, wypływający z naszych ściśle polskich...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. I

I. Chłopi przed bramami miast Dzisiejsza polska sytuacja wewnętrzno-polityczna bardzo przypomina sytuację za czasów Łokietka. Tak samo, jak za niezłomnego...

Tadeusz Gluziński: Przesadny nacjonalizm

Prasa żydowska i socjalistyczna od jakiegoś czasu chwyta się sposobów iście niespodzianych. W walce z „faszyzmem”, którą to nazwą żydzi obdarzyli...

Stanisław Głąbiński: Etatyzm a gospodarstwo narodowe

Etatyzmem nazywamy dążenie państwa do poddania swemu kierownictwu i wpływowi wszelkich objawów życia narodowego, tak politycznego i społecznego, jak...

Adam Heydel: O politycznej skuteczności reglamentacji handlu zagranicznego

1. Wolny handel harmonizuje z interesami ekonomicznymi zarówno całej ludzkości jak i poszczególnych narodów. Wolny handel byłby zgodny także i z politycznymi...