REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Edward Taylor: Kwestia rolna w Polsce

Byłoby złudzeniem, zasłanianiem sobie oczu na twardą rzeczywistość twierdzić, iż kwestię rolną wytworzyła u nas dopiero rewolucja bolszewicka w Rosji, iż...

Jan Korolec: Ustrój polityczny narodu – cz. III

IX. RADA MINISTRÓW — ORGANEM WYKONAWCZYM. Organem prowadzącym bieżącą politykę, będzie rada ministrów. Aby jednak mogła należycie spełniać swą rolę, musi...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. V

II. Europejski kryzys państwowy Kryzys życia państwowego, przez który obecnie przechodzimy, ma swoisty u nas przebieg, wypływający z naszych ściśle polskich...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. I

I. Chłopi przed bramami miast Dzisiejsza polska sytuacja wewnętrzno-polityczna bardzo przypomina sytuację za czasów Łokietka. Tak samo, jak za niezłomnego...

Tadeusz Gluziński: Przesadny nacjonalizm

Prasa żydowska i socjalistyczna od jakiegoś czasu chwyta się sposobów iście niespodzianych. W walce z „faszyzmem”, którą to nazwą żydzi obdarzyli...

Władysław Folkierski: Obóz Wielkiej Polski i jego stosunek do stronnictw

Obóz Wielkiej Polski zdaje sobie dobrze sprawę z trudności obranego celu i obranej drogi. Jeśli się przed nimi nie cofa, to tylko dlatego, że zdaje sobie również...

Stanisław Głąbiński: Etatyzm a gospodarstwo narodowe

Etatyzmem nazywamy dążenie państwa do poddania swemu kierownictwu i wpływowi wszelkich objawów życia narodowego, tak politycznego i społecznego, jak...

Adam Heydel: O politycznej skuteczności reglamentacji handlu zagranicznego

1. Wolny handel harmonizuje z interesami ekonomicznymi zarówno całej ludzkości jak i poszczególnych narodów. Wolny handel byłby zgodny także i z politycznymi...

Jan Mosdorf: Czy jesteśmy demokratami? – cz. I

W chwili bieżącej, gdy zagadnienia parlamentarne wybiły się na plan pierwszy, gdy kwestia przebudowy ustroju państwa powraca ciągle na szpalty pism wszelkich...

Prof. Matyja: Zasada subsydiarności – pomocniczości

Zasada subsydiarności, zwana również zasadą pomocniczości, jest ideą znaną od wieków, natomiast jako praktyczna zasada konstytuująca systemy prawne pojawiła...