REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Adam Doboszyński: Homo Oeconomicus

Konstatując generalne bankructwo doktryny liberalnej, a w szczególności bankructwo jej zastosowania na polu gospodarczym, nie należy jednak dążyć do całkowitego...

Roman Dmowski – Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. VI

W wiekach średnich ustrój społeczny i państwowy Europy opierał się na hierarchicznym układzie stanów, posiadających ściśle określone prawa i obowiązki....

Dr Przybył: Drogi i bezdroża polskości [WIDEO]

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia powstała 9 marca 1915 r. w Warszawie jako pierwsza korporacja akademicka w stolicy. W czasach II RP Aquilonia należała do...

Feliks Koneczny: Kościół jako polityczny wychowawca narodów – cz. II

IV. Uniwersalizm a idea narodowa Skoro mowa o wychowaniu politycznym i o państwie, nie sposób pominąć kwestii państwa uniwersalnego. Ideał uniwersalizmu...

Witold Rothenburg-Rościszewski: Udział robotnika w Przełomie Narodowym

Przełom Narodowy jest wielkim wstrząsem w życiu naszego Narodu, obalającym zgniłe zasady życia zbiorowego w Polsce. Przełom Narodowy będzie wynikiem wysiłku...

Jan Korolec: Hiszpania narodowa

W Europie odbywa się współzawodnictwo dwóch bloków : bloku państw totalnych i bloku państw demokratycznych. Walka ta odbywa się na różnych terenach i różnymi...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. II

II. Chłop jako czynnik i materiał polityczny Już od czasów rozbiorów wierzy się w Polsce, że „chłop potęgą jest i basta“. Od czasów kościuszkowskich...

Jan Korolec: Ustrój polityczny narodu – cz. IV

XIII. Niezawisłość sądów Wymiar sprawiedliwości, o ile jest naprawdę niezależny, stanowi bardzo ważny czynnik kontroli nad funkcjonowaniem systemu politycznego....

Joachim Bartoszewicz: Polski patriotyzm

Nie powinno to wydawać się dziwnym, że kwestię patriotyzmu traktuję jako jedno z zagadnień polityki polskiej. Jeśli sobie uprzytomnimy, że największe i...