REKLAMA

REKLAMA

Idea

Adam Doboszyński: Wielki naród

Kiedyś, kiedy miałem bardzo dużo wolnego czasu, przeczytałem historię starożytnego Rzymu, napisaną przez Mommsena. Książka ta zawiera dzieje lat tysiąca. Co...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. V

2. Powstawanie rządów pośrednich Wychodząc z tych samych pierwotnych form prostej zorganizowanej zbiorowości, wykryć możemy warunki, które wywołują powstanie...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. I

“Zmierzch Izraela” to książka Tadeusza Gluzińskiego (wydana pod pseudonimem Henryk Rolicki) – narodowca, głównego teoretyka ONR ABC. W pozycji tej...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. V

V. OŚWIATA, ZAMOŻNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ Zabierając się do pisania uwag, poświęconych wyżej wymienionym sprawom, opowiem jedno moje osobiste przeżycie. Kiedy jako...

Roman Dmowski o programowych zasadach Obozu Wielkiej Polski

Przemówienie wygłoszone dnia 3-go kwietnia 1927 roku na zjeździe dzielnicy zachodniej Obozu Wielkiej Polski Punktem wyjścia do powstania Obozu Wielkiej Polski były...

Roman Dmowski: Doktryna i realizm w polityce

W przekonaniu publicystów ugodowych – o ile ono jest szczerym, nie rozstrzygamy – nasza myśl polityczna skazana jest na przerzucanie się z jednego skrajnego...

Bolesław Piasecki: Przełom narodowy

Wielka Polska, której wizja żyje w duszach młodego pokolenia, zostanie urzeczywistniona celowym działaniem wielkich, niespotykanych dotychczas w naszej historii,...

Roman Rybarski: O pojmowaniu idei narodowej

1. WIARA W NARÓD Postulatem idei narodowej jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie...

Zygmunt Balicki: Nacjonalizm a patriotyzm

Nacjonalizm jest prądem narodowo-politycznym, który się rozwija z wzrastającą siłą wśród wszystkich niemal społeczeństw współczesnych, nie jest atoli –...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. IX

Ostatecznie zdobywa Anglia stanowczą przewagę swego międzynarodowego handlu, gdy rewolucja zniszczyła na szereg lat siłę floty francuskiej i bogactwo wielkich jej...