REKLAMA

REKLAMA

Idea

Roman Dmowski: Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Dr Sykulski: Myśl geopolityczna Romana Dmowskiego [WIDEO]

“Czołowa postać polskiego ruchu narodowego przed I wojną światową i w okresie II Rzeczypospolitej, Roman Dmowski (18641939), stworzył także oryginalną...

Roman Rybarski: Podstawy gospodarcze reform społecznych

Powszechnym jest dążenie, by w tworzącym się państwie polskim urządzić życie gospodarcze zgodnie z potrzebami najszerszych warstw ludowych, by przeprowadzić...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. V

V. RZYM I ZBURZENIE JEROZOLIMY Jak przedtem hellenizm, tak teraz Rzym z początku odniósł się do żydów przyjaźnie. Wspomniałem już o tym, jak na rozkaz senatu...

Karol Stojanowski: Rasizm i genoteizm a przyszłość katolicyzmu w Europie

Rasizm, rozpatrywany jako ruch społeczno-polityczny, zdąża do odrodzenia zagrożonego rozkładem narodu. Dążenie swoje opierają rasiści przede wszystkim na...

Adam Heydel: Etatyzacja sumień

Etatyzacja życia gospodarczego prowadzi do coraz dalej idącego zacieśniania swobody jednostki w rozporządzaniu się swoim majątkiem. Jest ona podrywaniem podstawy...

Joachim Bartoszewicz: Państwo narodowe

O ustroju państwa można mówić z rozmaitych punktów widzenia. Pospolicie myśli się, że stawiając kwestię ustroju państwa należy odpowiedzieć na pytanie, czy...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. VI

ROZDZIAŁ TRZECI. Ewolucja dziejowa zasadniczych typów ustroju państwowego. Na początku poprzedniego rozdziału stwierdziliśmy podstawową teoretyczną różnicę...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. IV

IV. POD WŁADZĄ EGIPTU I SYRII Po rozpadnięciu się państwa Aleksandra Wielkiego na Macedonię, Egipt i Syrię, Palestyna dostała się pod władzę Egiptu. Jest to...

Jan Bielatowicz: Ku Wielkiej Polsce

Jestem Polakiem — to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi...