REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. VII

Źródłem własności i posiadania ziemi przestaje być nadanie. Staje się nim obok dziedziczenia nabycie przez kupno lub dzierżawę za określoną sumę pieniędzy....

“Ogromne wrażenie zrobiło sprzątnięcie tego łajdaka” – “Dziedzictwo” Romana Dmowskiego

Nie upłynęło kilka minut, gdy Antoni wniósł dzienniki, przywiezione przez szofera. Wszyscy rzucili się na nie. Od razu wpadły w oczy wydrukowane wielkimi literami...

Stanisław Cat-Mackiewicz: Sojusze egzotyczne

Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycznymi. Sojusz brytyjsko-grecki nie jest...

Daciuk: Geneza marksizmu kulturowego

Ostatnimi czasy, gdy oglądamy programy telewizyjne czy to debaty, ciągle pojawia się wyrażenie „marksizm kulturowy” (dzisiaj tożsame z liberalizmem kulturowym)....

Adam Heydel: Interwencjonizm w Polsce

Jednym rozgałęzieniem etatyzmu jest nadmierny rozrost gospodarki państwowej. Mówiłem o tym powyżej. Drugą gałęzią jest wkraczanie państwa w obręb gospodarki...

Dr Ratajczak: O cywilizacjach

Twórcą oryginalnej koncepcji historiozoficznej wedle której bieg dziejów determinowany jest przez ścieranie się (walkę) 4 podstawowych cywilizacji był Polak...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. VIII

CZĘŚĆ CZWARTA ZWYRODNIENIE KONSERWATYZMU W KRÓLESTWIE I. “POLITYKA REALNA” Grupa konserwatywno-liberalna, zwana przez przeciwników...

Krzystek: Śmierć wrogom Ojczyzny! [WIDEO]

Działacz narodowo-katolicki Jacek Krzystek po raz kolejny wystąpił w studiu Mediów Narodowych, gdzie w rozmowie z prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. III

III. ROMAN DMOWSKI O CHŁOPIE. Kiedy powyżej lat temu trzydzieści szukał R. Dmowski w swoich niezapomnianych „Myślach nowoczesnego Polaka“ podstaw siły...

Roman Dmowski: Przewrót cz. III

II. ŻYDZI W KRYZYSIE Nie ma bodaj siły, która by tak komplikowała przebieg bankructwa handlu światowego, jak Żydzi. Od początku dziejów nowożytnych, które są...