REKLAMA

Reklama

Idea

Ks. dr Stanisław Trzeciak: Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

– “Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano: «nie oszukuj bliźniego»… a ponieważ napisane «bliźniego», to ten...

Klimczak: Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Wystąpienie wygłoszone na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Skierniewicach 28 X 2017 r. ———— Szanowni Państwo, REKLAMA...

Dr Przybył: Ciemne strony współczesnej demokracji [WIDEO]

Wystąpienie dr Jana Przybyła pt. “Bożek demokracji”, który opowiada o wadach i niebezpieczeństwach płynących z systemu współczesnej...

Tadeusz Lehr – Spławiński: Dmowski i nauka

Pragnę zwrócić uwagę na tę dziedzinę myśli Romana Dmowskiego, która za jego życia niknęła zwykle w rozgwarze dyskusji politycznych, wywoływanych jego pismami...

Adam Doboszyński o Konstytucji 3 Maja

Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań Cztery przestrogi z XVIII – go wieku Stenogram odczytu, wygłoszonego 24.V.1939 w sali Stowarzyszenia Techników w...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. I

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA REKLAMA Na rzecz obecną złożyły się artykuły, ogłoszone w końcu roku ubiegłego i w początku bieżącego w Gazecie Warszawskiej....

Feliks Koneczny: Słowianoznawstwo a słowianofilstwo

Przemówienie na założenie “Towarzystwa Słowiańskiego” w Krakowie, rok 1913 Część I REKLAMA Zapał w duszy, lecz w czynach niech będzie rozsądek;...

Matuszewski: Konserwatyzm integralny – jak go rozumieć?

Konserwatyzm nie jest ideą zależną od twórczości doktrynerów. Ale nie może on również być rozpatrywany jako „trafne odczytanie struktury bytu...

Skorek: Rozważania na temat solidaryzmu narodowego

Poziom moralny społeczeństwa odbija swoje piętno na sile gospodarki. Dlatego mechanizmy rynkowe same w sobie nie wystarczą, by zbawić ludzkość. Gdy elity i...

Roman Dmowski: Kwestia ukraińska – cz. I

I. Wyzwolenie narodowości REKLAMA Jednym z ważniejszych zagadnień naszej polityki za­równo wewnętrznej, jak i zewnętrznej – jest kwestia ukra­ińska. Pojmuje...