REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Adam Heydel: Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego

W oczach niektórych ludzi uchodzę za przedstawiciela skrajnego liberalizmu. Muszę zacząć od tego, że ten pogląd sprostuję. Być może, że moje przekonania jako...

Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Mając wyliczyć główne momenty naporu Orientu na Zachód, nie mogę ominąć określania warunków i okoliczności tych pochodów, jako pochodów cywilizacji, przy...

Jan Korolec: Konieczność głębokich przemian

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza, “niezależnie od przejściowych wahań koniunktury przedstawia się bardzo poważnie. Same podstawy, na któ­rych opiera się...

Ks. dr Stanisław Trzeciak: Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

– “Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano: «nie oszukuj bliźniego»… a ponieważ napisane «bliźniego», to ten...

Klimczak: Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Wystąpienie wygłoszone na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Skierniewicach 28 X 2017 r. ———— Szanowni Państwo, Ten...

Dr Przybył: Ciemne strony współczesnej demokracji [WIDEO]

Wystąpienie dr Jana Przybyła pt. “Bożek demokracji”, który opowiada o wadach i niebezpieczeństwach płynących z systemu współczesnej...

Tadeusz Lehr – Spławiński: Dmowski i nauka

Pragnę zwrócić uwagę na tę dziedzinę myśli Romana Dmowskiego, która za jego życia niknęła zwykle w rozgwarze dyskusji politycznych, wywoływanych jego pismami...

Adam Doboszyński o Konstytucji 3 Maja

Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań Cztery przestrogi z XVIII – go wieku Stenogram odczytu, wygłoszonego 24.V.1939 w sali Stowarzyszenia Techników w...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. I

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA Na rzecz obecną złożyły się artykuły, ogłoszone w końcu roku ubiegłego i w początku bieżącego w Gazecie Warszawskiej. W...

Feliks Koneczny: Słowianoznawstwo a słowianofilstwo

Przemówienie na założenie “Towarzystwa Słowiańskiego” w Krakowie, rok 1913 Część I Zapał w duszy, lecz w czynach niech będzie rozsądek; zapał...