REKLAMA

Reklama

Idea

Ksawery Pruszyński: Trzy walki Romana Dmowskiego

Umarł człowiek, o którym współcześni i potomni wiele bardzo różnych wygłoszą zdań i sądów, ale chcąc powiedzieć prawdę, stwierdzą zawsze objektywnie:...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. III

5. Własna ideologja gospodarcza. Już z dotychczasowych wywodów wynika, że nie ma jakiejś abstrakcyjnej ideologji gospodarczo – narodowej, któraby...

ks. prof. Waldemar Chrostowski: O źródłach antypolonizmu [WIDEO]

Bardzo ciekawy, przystępny i konkretny wykład wygłoszony na sympozjum “Obraz historii Polski za granicą po 1989 r. ” w Wyższej Szkole Kultury...

Ks. Józef Kobyliński: Istota i geneza państwa totalnego

Państwo totalne: dużo się dziś mówi i pisze na ten temat, oczy­wiście jak zwykle optymiści — pro, pesymiści — contra. Nie można jednak powiedzieć, żeby...

Roman Dmowski: Kwestia ukraińska – cz. II

III. Ukraina w polityce niemieckiej REKLAMA Łatwość, z jaką sfery polityczne wiedeńskie z miej­scowego, wąskiego pojęcia Rusinów (Ruthenen) prze­skoczyły na...

Dr Przybył: Zygmunt Krasiński jako myśliciel nieznany [WIDEO]

Teolog dr Jan Przybył, podczas zorganizowanego w Łodzi spotkania na temat bogatego dorobku myśli Zygmunta Krasińskiego, odnosił się m.in. do mało znanych i...

Jan Ludwik Popławski: Co to jest naród?

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pojąć dokładnie znaczenie wyrazów naród i narodowość. Otóż narodowością nazywamy właśnie siłę – spójnię...

Adam Heydel: Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego

W oczach niektórych ludzi uchodzę za przedstawiciela skrajnego liberalizmu. Muszę zacząć od tego, że ten pogląd sprostuję. Być może, że moje przekonania jako...

Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód

Mając wyliczyć główne momenty naporu Orientu na Zachód, nie mogę ominąć określania warunków i okoliczności tych pochodów, jako pochodów cywilizacji, przy...

Jan Korolec: Konieczność głębokich przemian

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza, “niezależnie od przejściowych wahań koniunktury przedstawia się bardzo poważnie. Same podstawy, na któ­rych opiera się...