REKLAMA

Reklama

Idea

Wolna Europa – walczymy o silny europejski blok!

REKLAMA Europa jest podmiotem zarówno kulturowym, jak i geograficznym, który na przestrzeni dziejów jednoczył europejskie narody. Jesteśmy narodami różniącymi...

Między Odrą a Dnieprem. Myśl geopolityczna narodowej demokracji do 1922 roku

REKLAMA Pojęcie „geopolityka” wprowadził na przełomie XIX i XX wieku Rudolf Kjellen, szwedzki teoretyk państwowości. Najczęściej definiuje się ją jako...

Zygmunt Dziarmaga: W służbie Narodu

REKLAMA Młode pokolenie polskie jest niepodległe ideowo. To prawda oczywista, której zaprzeczyć, lub unicestwić nie zdołają żadne, najbardziej nawet zaborcze,...

Ważna książka o ważnych sprawach

REKLAMA Z wielką przyjemnością prezentujemy książkę na temat patriotyzmu gospodarczego. Cieszymy się bardzo, że sprawy, którymi na płaszczyźnie społecznej...

Łuksza: KontrRewolucja Narodowa, część 2. Realizm TAK, Materializm NIE

REKLAMA Filozofia a kontrrewolucja Filozofia jest najważniejszą dziedziną ludzkiego poznania. Dziś niestety ta dziedzina została w lwiej części zawłaszczona...

Stanisław Staszic: O przyczynach szkodliwości Żydów

REKLAMA Jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny,...

Zygmunt Balicki: Instynkt państwowy

REKLAMA Dopóki instynkt państwowy istniał w życiu, we krwi niejako naszego społeczeństwa, nie dochodził on do jego samowiedzy, ale przenikał sobą całą treść...

Roman Rybarski: Naród a państwo

REKLAMA Z chwilą, gdy odbudowanie państwa polskiego stało się rzeczą aktualną, od razu zjawiło się przeciwstawienie między polityką państwową, polityką...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe

REKLAMA Naród jest silny swą siłą duchową Nie zasoby przyrodnicze posiadanego kraju, nie nagromadzone już bogactwa, nie liczebność nawet zapewnia narodowi...

Ksawery Pruszyński: Trzy walki Romana Dmowskiego

REKLAMA Umarł człowiek, o którym współcześni i potomni wiele bardzo różnych wygłoszą zdań i sądów, ale chcąc powiedzieć prawdę, stwierdzą zawsze...