REKLAMA

REKLAMA

Idea

Jan Mosdorf: Tradycja i tradycjonalizm

Każde pokolenie musi własnym wysiłkiem z materiałów pozostawionych przez przodków i tych, które zmieniona rzeczywistość jemu dopiero udostępniła budować na...

Adam Doboszyński: Imperium czy Wielka Polska?

Kilka miesięcy temu ukazała się broszura p.t. “Polska idea imperialna”. Wydał ją zespół młodych (a raczej już średniowiecznych) konserwatystów,...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. VII

1. Ewolucja rządów bezpośrednich: arystokracja i demokracja Rozpatrując pierwotne formy rządów bezpośrednich w państwach już ukonstytuowanych, łatwo...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. VI

VI. POWSTANIA. SYNHEDRION. TALMUD PALESTYŃSKI Zdobycie Jerozolimy i spalenie świątyni stało się czynnikiem dalszego rozproszenia żydostwa po obszarach imperium...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. X

Ale bo w drugiej połowie XIX i początku XX wieku rozwój kapitalizmu w całej Europie, wywołując szalenie szybki postęp techniczny, wyzwalając wszystkie...

Jan Rembieliński: Odwet Ojczyzny

Ktokolwiek czyta uważniej dzienniki i ogóle wydawnictwa “sanacyjne”, kto przysłuchuje się przemówieniom “sanacyjnych” przywódców, uderzony...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. VI

VI. Z ZAGADNIEŃ NARODOWEGO USTROJU Wyłonione przez narodowe rewolucje na zachodzie swoiste narodowe ustroje polityczno-społeczne nie są na razie ani zakończone, ani...

Roman Rybarski: Podział na dzielnice

Nowoczesne narody w rzadkich stosunkowo wypadkach przedstawiają zupełnie jednolitą całość pod względem swojego wewnętrznego składu. Przeważnie złożyły się...

Adam Heydel: Kryzys, interwencja i etatyzm

Używam świadomie słowa „kryzys” w znaczeniu popularnym, nie zaś w znaczeniu ustalonym przez terminologię naukową. Mam więc na myśli nie sam fakt załamania...

Tadeusz Gluziński: Przesadny nacjonalizm

Prasa żydowska i socjalistyczna od jakiegoś czasu chwyta się sposobów iście niespodzianych. W walce z „faszyzmem”, którą to nazwą żydzi obdarzyli...