REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Marian Reutt: Idziemy do Wielkiej Polski!

Idziemy wszyscy razem, wpatrzeni w cel odległy — Wielką Polskę. Droga jest ciernista. Idziemy naprzód. Ciągle naprzód do Jasnego Jutra przyszłej Polski. Idziemy...

Wojciech Wasiutyński: Bóg jest najwyższym celem człowieka

Zdziwienie i prawie zgorszenie wywołał wśród ludzi ginącej epoki fakt, że Program Narodowo-Radykalny rozpoczyna się od punktu:„Bóg jest Najwyższym celem...

Michał Howorka: Wielkie zadania Ruchu Narodowo – Radykalnego na ziemiach zachodnich

Ze wszystkich problemów mniejszościowych najmniejsze zainteresowanie w Polsce, poza ziemiami zachodnimi, budzi sprawa mniejszości niemieckiej. Niemniej sprawa ta jest...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm cz. III

ROZDZIAŁ DRUGI Zasadnicze typy rządów Należy to do elementarnych pojęć nauki społecznej, że nieodłącznym od państwa jest podział obywateli na rządzących i...

Adam Heydel: Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia

Wysuwane niejednokrotnie w czasie wojny, wywieszone jako oficjalny sztandar pokojowych zapasów dyplomatycznych hasło: „samostanowienie o sobie narodów” straciło...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. IX

1. O BANKRUCTWIE METODY KONSERWATYWNEJ W POLITYCE GALICYJSKIEJ I. RACJA STANU A INTERES NARODU Konserwatyzm, jako kierunek polityczny, wyraża się nie tylko w danych...

Sprawa Węgier na tle zagadnień słowiańskich

Gdy mowa o stosunkach słowiańsko-węgierskich, to od razu nasuwają się dwa odmienne poglądy, z których jeden znalazł wyraz w starodawnym powiedzeniu polskim...

Jan Mosdorf: Bluźnierstwa Talmudu

Niejeden z czytelników pamięta zapewne z lat szkolnych ciekawy szczegół historyczny: spór humanistów niemieckich z dominikanami o Jana Reuchlina. Było to na...

Dr Krajski: Pieniądz, masoneria, zniewolenie [WIDEO]

– Największa rewolucja w dziejach świata w zakresie gospodarki dokonała się w 1971 r., kiedy to wszedł tzw. pieniądz fiducjarny, nazywany inaczej przez...

Marian Seyda: Cechy zasadnicze polskich celów wojny

Cele wojny narodu polskiego są uczciwe i rozumne, drogi nasze, do tych celów wiodące, — proste i wyraźne, argumenty — tak naturalne, że możemy gardzić...