REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm cz. IV

1. Powstawanie rządów bezpośrednich. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek zbiorowość najzupełniej jednorodną w swym składzie, a więc taką, której członkowie nie...

Tadeusz Bielecki: „W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia” – fragm. II

Jak Dmowski pojmował naród i nacjonalizm? W broszurze „Nasz patriotyzm”, wydanej w kwietniu 1893 roku, czyli na progu swej działalności, tak formułował...

Stanisław Rymar: Niepewna przyszłość

Gdy gdziekolwiek załamie się wiara ogółu w siłę prawą – zawsze wytworzyć się musi w duszach chaos. Nie ma na czym budować, niema na czym oprzeć logiki...

Władysław Folkierski: Obóz Wielkiej Polski i jego stosunek do stronnictw

Obóz Wielkiej Polski zdaje sobie dobrze sprawę z trudności obranego celu i obranej drogi. Jeśli się przed nimi nie cofa, to tylko dlatego, że zdaje sobie również...

Wiktor Martini: Praca i kapitał w świetle encyklik papieskich

Walka o poprawę bytu jest zjawiskiem zdrowym. Oznacza ona dynamikę i żywotność ludzi pracy, których schorzały ustrój kapitalistyczny chce przemienić na żywe...

Skorek: Nasza narodowość i nasze wyzwania

Każdy człowiek, na początku swojej drogi, przechodzi okres egoizmu dziecięcego. Berbeć skupia się wtedy na sobie i swoich uczuciach. Oczywiście później...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. XII

9. Niezależność gospodarcza. W dobie odgradzania się od siebie gospodarstw narodowych, ostrych walk o rynki, o bilans handlowy, słowem upowszechniania się...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. IV

IV. CHŁOPSKI OKRES REWOLUCJI NARODOWEJ Niejeden czytelnik, po przeczytaniu tytułu niniejszego artykułu, wzruszy ramionami. Zrobi to zwłaszcza przypomniawszy sobie...

Dr M. Krajski o kryzysie cywilizacji [WIDEO]

W piątek 15 marca w Bydgoskim Domu Technika NOT odbyło się kolejne spotkanie otwarte zorganizowane przez lokalne struktury Klubu imienia Romana Dmowskiego. Gościem...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. X

2. KONIEC LEGENDY (Przegląd Wszechpolski, sierpień-październik 1905 r.) I. LIKWIDACJA MORALNA SZKOŁY KRAKOWSKIEJ “Abstrakcyjne, doktrynerskie spory o...