REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IV

6. Upadek gospodarstwa światowego a odrębności ustrojów gospodarczych. Mógłby jednak ktoś te uwagi uznać za słuszne w zastosowaniu do ogólnej ideologji...

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła – cz. III

V. Ludność żydowska naszego kraju stanowi w swej masie odrębną zupełnie, zamkniętą w sobie i zorganizowaną wewnętrznie społeczność. Ma ona swoją religię,...

Małek: Chrześcijańska myśl ekonomiczna

Łamanie przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, jest główną...

Chesterton po polsku!

– Dwóch ludzi, dwa światy, jedna pasja. Dzieli nas wiele, przede wszystkim zawrotna przestrzeń całej Europy. Łączy: miłość do pisarstwa Gilberta Keitha...

Dziesięć Przykazań słowackich narodowców

Partia Ludowa Nasza Słowacja jest legalną partią polityczną zarejestrowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Od jej powstania,...

Jan Mosdorf: Typy społeczne jako wynik wychowania ugrupowań politycznych

Artykuł niniejszy ukazał się na łamach czasopisma młodzieży narodowej „Awangarda” (nr 5-6 z 1929 roku) i był swego rodzaju charakterystyką typów kultury...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. III

IV. CO SIĘ STAŁO Z POLSKĄ WIARĄ KONSERWATYSTÓW KRAKOWSKICH? Wpływową pozycję w całej Polsce dał “stańczykom” ich program narodowy, program...

Ks. Antoni Szymański – Korporacjonizm

§ 1. Korporacjonizm jako ustrój społeczny Korporacjonizm pojmuje się zwykle jako ustrój gospodarczy. W gruncie rzeczy ustrój korporacyjny to przede wszystkim...

Marian Reutt: Robotnik – świadomym członkiem Narodu

Zagadnienie, związane ze współżyciem kapitału i pracy, jest zazwyczaj rozwiązywane w płaszczyźnie interesów jednej lub drugiej grupy społecznej. Dotychczas...

Stanisław Cat-Mackiewicz – Kult poczciwego durnia

Przecież my, Polacy, nie znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów naszych...