REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Zygmunt Balicki: Egoizm narodowy wobec etyki cz. II

Na to, aby wybrnąć z zaznaczonych wyżej trudności, samo przykładanie do al­truizmu miarki racjonalności, jako czysto rozumowe dociekanie możliwych następstw...

Marian Reutt: Misja dziejowa Polski

Problem misji dziejowej Polski jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, mającym swoje aspekty religijne, filozoficzne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Każdy z...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. II

II KONSERWATYZM POLSKI W LATACH POPOWSTANIOWYCH Nie piszemy tutaj historii konserwatyzmu polskiego: nie mamy na to miejsca, ani nie czujemy się do tego powołani....

Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego? 1. Preferowanie produktów zagranicznych powoduję nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża...

Zygmunt Wasilewski: Rozbrajanie duchowe narodu – cz. I

Od trzydziestu lat z górą polska myśl demokratyczno-narodowa pracuje nad tym, aby wprowadzić do patriotyzmu polskiego pierwiastek organizacyjny rozumnej woli, który...

Prof. Chodakiewicz: Kto ma prawo czuć się Polakiem? [WIDEO]

Prof. Marek Jan Chodakiewicz mówi o tym, jak ewoluowało polskie poczucie tożsamości narodowej i odpowiada na pytanie, kto ma prawo nazywać siebie Polakiem....

Zygmunt Dziarmaga: W służbie Narodu

Młode pokolenie polskie jest niepodległe ideowo. To prawda oczywista, której zaprzeczyć, lub unicestwić nie zdołają żadne, najbardziej nawet zaborcze, formacje...

Wojciech Kwasieborski – O ideę w wychowaniu polskim

Idea wychowania jest przejawem kultury człowieka i to kultury wysokiej. Gdzie nie ma kultury, nie ma i wychowania, jest co najwyżej mniej lub więcej szablonowa...

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. I

Przed niedawnym czasem ukazała się w Kurierze Warszawskim wiadomość, że ktoś spośród żydów-Polaków, bolejąc nad nieprzyjaznymi naszemu społeczeństwu...

Wolna Europa – walczymy o silny europejski blok!

Europa jest podmiotem zarówno kulturowym, jak i geograficznym, który na przestrzeni dziejów jednoczył europejskie narody. Jesteśmy narodami różniącymi się od...