REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Prof. Bartyzel: Pojęcie nacjonalizmu. Nacjonalizm a szowinizm. Nacjonalizm a patriotyzm

Nasz nieszczęsny Epidiaskop tak się zagubił, że nie tylko zapomniał o nauczaniu Ojca Świętego Piusa XI i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, ale w swojej...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. VII

IV. “NARODOWCY” I “UGODOWCY” W CZASIE REWOLUCYJNYM Doba przełomu, okres wojny rosyjsko-japońskiej, wstrząśnienia rewolucyjnego w całym...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. III

III. REFORMY EZDRASZA I NEHEMIASZA W Babilonie znaleźli żydzi znośne warunki istnienia. Nie byli pierwszymi, którzy tam osiedli. W ciągu ostatnich lat...

Jędrzej Giertych: Prymat polityki

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie są do zrobienia w polskim społeczeństwie emigracyjnym jest odbudowanie w nim – a przynajmniej w jego myślących kołach...

Zygmunt Wasilewski: Roman Dmowski

ROMANOWI DMOWSKIEMU jego umysłowi, talentowi i zasłudze w roku odzyskania Polski wolnej i zjednoczonej składa w hołdzie AUTOR Twórca polityczny. – Poczucie...

Karoń: Nastąpiła zasadnicza rewizja marksizmu, ale tylko co do środków a nie co do celów [WIDEO]

– Marksizm obiecujący “darmowy” dobrobyt i “darmową” wolność (darmowy czyli kradziony) poniósł klęskę w Europie Zachodniej i...

Roman Rybarski: Polityka społeczna i sprawa robotnicza

Nowoczesne państwo poczuwa się do obowiązku udzielania pomocy pewnym warstwom, ekonomicznie słabszym; łagodzi, między innymi, przez specjalne ustawodawstwo...

Roman Dmowski o masonerii w “Dziedzictwie”

Pozycją najwyżej ocenianą w dorobku literackim Romana Dmowskiego jest utwór pt. „Dziedzictwo”. Jak pisze Michał Kałuski (Wrocław 1993, wyd. III) we wstępie...

Wielomski, Ziętek-Wielomska o różnych koncepcjach nacjonalizmu [WIDEO]

Prof. Adam Wielomski oraz Magdalena Ziętek-Wielomska opowiadali w studiu Mediów Narodowych o różnych koncepcjach nacjonalizmu, o szczególnym podejściu do niego...

Zdzisław Stahl: Uwagi o władzy państwowej

DWA PIERWIASTKI DOŚWIADCZENIA Można się z tym zgodzić, że zagadnienie ustroju państwa nie jest z wielu powodów aktualne, czyli niema bezpośredniej możliwości...