REKLAMA/Advertisement

Idea

Marian Reutt: O inicjatywie prywatnej

W naszym ujęciu problem inicjatywy prywatnej sprowadza się do określenia tej inicjatywie odpowiednich celów. Tu właśnie kończy się domena momentów...

Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski

Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski 1. Obóz Wielkiej Polski jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w...

Stanisław Głąbiński: Etatyzm a gospodarstwo narodowe

Etatyzmem nazywamy dążenie państwa do poddania swemu kierownictwu i wpływowi wszelkich objawów życia narodowego, tak politycznego i społecznego, jak...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. XI

Naród to najwyższa, ogarniająca i zespalająca w sobie wszelkie inne solidarności rodzinne, zawodowe, stanowe, klasowe, religijne, językowe wspólnota duchowa....

Roman Rybarski: Państwo monopoliczne a państwo totalne

Używamy wyrażenia: “państwo monopoliczne”, zamiast rozpowszechniającego się już: “państwo totalne”. Wyraz “totalny” brzmi...

Stanisław Piasecki: Słowo i treść

Trudno, bardzo jest trudno dogadać się nacjonaliście z socjalistą, jeśli już do takiej pogawędki – polemicznej oczywiście – dojdzie. Mówią innymi...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. VII

VII. ŻYDZI A ROZSTRÓJ CESARSTWA RZYMSKIEGO Nakreśliłem w poprzednim ustępie wewnętrzny rozwój żydostwa za czasów cesarstwa rzymskiego od chwili zburzenia...

Roman Dmowski: Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Jan Ludwik Popławski: Polityka nerwowa

Literatura ubiegłej doby przekazała nam typ charakteru narodowego polskiego: zapalny, porywczy, skłonny pod wra­żeniem chwili do uniesień szalonych i poświęceń...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. VIII

2. Ewolucja rządów pośrednich: monarchia absolutna i parlamentaryzm. System rządów pośrednich przechodzi zawsze w swym rozwoju przez monarchię nieograniczoną,...