REKLAMA

REKLAMA

Idea

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. VII

VII. CHŁOP PODSTAWĄ EKSPANSJI NARODOWEJ W naszym położeniu geograficznym jest miejsce tylko na naród silny i wielki. Żeby zaś nie było żadnych nieporozumień,...

Bohdan Wasiutyński: O socjalistach i ich odmianie bolszewickiej

Kiedy wypędzono Niemców z Polski, zjawili się socjaliści i oświadczają, że oni powinni teraz panować w Polsce, że oni tylko bronią, interesów ludu. Dlatego...

Abp Józef Teodorowicz: O miłości ojczyzny

Co też ty kochasz w ojczyźnie? Kochasz już samą ojczystą ziemię. Opowiadano mi o naszych polskich włościanach, emigrantach do Ameryki, że tam otwierali...

Zygmunt Balicki: Przeobrażenie metod walki

We dwa lata po upadku – nie po klęsce – wojny narodowej 1831 r., znaleźli się żołnierze z jej szeregów, którzy pragnęli natychmiastowo ją wznowić:...

Stanisław Piasecki: Prawo własności i zasada własności

„Święte” prawo własności! Ileż pod jego osłoną dokonano nadużyć, oszustw, zbrodni. W jego imię broniono niewolnictwa, w jego imię utrzymywano przez...

Roman Dmowski: Ewolucja polityczna Polski

Kwartalnik angielski „The Russian Review” rozpoczął w ubiegłym roku druk szeregu artykułów w Polsce, wychodzących z pod piór autorów polskich. Jeden z tych...

Jan Mosdorf: Tradycja i tradycjonalizm

Każde pokolenie musi własnym wysiłkiem z materiałów pozostawionych przez przodków i tych, które zmieniona rzeczywistość jemu dopiero udostępniła budować na...

Adam Doboszyński: Imperium czy Wielka Polska?

Kilka miesięcy temu ukazała się broszura p.t. “Polska idea imperialna”. Wydał ją zespół młodych (a raczej już średniowiecznych) konserwatystów,...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. VII

1. Ewolucja rządów bezpośrednich: arystokracja i demokracja Rozpatrując pierwotne formy rządów bezpośrednich w państwach już ukonstytuowanych, łatwo...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. VI

VI. POWSTANIA. SYNHEDRION. TALMUD PALESTYŃSKI Zdobycie Jerozolimy i spalenie świątyni stało się czynnikiem dalszego rozproszenia żydostwa po obszarach imperium...