REKLAMA

REKLAMA

Idea

Stanisław Piasecki: Słowo i treść

Trudno, bardzo jest trudno dogadać się nacjonaliście z socjalistą, jeśli już do takiej pogawędki – polemicznej oczywiście – dojdzie. Mówią innymi...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. VII

VII. ŻYDZI A ROZSTRÓJ CESARSTWA RZYMSKIEGO Nakreśliłem w poprzednim ustępie wewnętrzny rozwój żydostwa za czasów cesarstwa rzymskiego od chwili zburzenia...

Jan Ludwik Popławski: Polityka nerwowa

Literatura ubiegłej doby przekazała nam typ charakteru narodowego polskiego: zapalny, porywczy, skłonny pod wra­żeniem chwili do uniesień szalonych i poświęceń...

Zygmunt Balicki: Parlamentaryzm – cz. VIII

2. Ewolucja rządów pośrednich: monarchia absolutna i parlamentaryzm. System rządów pośrednich przechodzi zawsze w swym rozwoju przez monarchię nieograniczoną,...

Adolf Józef Reutt: Zbuduję Wielką Polskę!

Zbuduję Wielką Polskę! Wiem, że to, w co wierzę, osiągnąć mogę i osiągnę. Własnym i współbraci wysiłkiem zbuduję Wielką Ojczyznę! Usunę z Niej...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. VII

VII. CHŁOP PODSTAWĄ EKSPANSJI NARODOWEJ W naszym położeniu geograficznym jest miejsce tylko na naród silny i wielki. Żeby zaś nie było żadnych nieporozumień,...

Bohdan Wasiutyński: O socjalistach i ich odmianie bolszewickiej

Kiedy wypędzono Niemców z Polski, zjawili się socjaliści i oświadczają, że oni powinni teraz panować w Polsce, że oni tylko bronią, interesów ludu. Dlatego...

Abp Józef Teodorowicz: O miłości ojczyzny

Co też ty kochasz w ojczyźnie? Kochasz już samą ojczystą ziemię. Opowiadano mi o naszych polskich włościanach, emigrantach do Ameryki, że tam otwierali...

Zygmunt Balicki: Przeobrażenie metod walki

We dwa lata po upadku – nie po klęsce – wojny narodowej 1831 r., znaleźli się żołnierze z jej szeregów, którzy pragnęli natychmiastowo ją wznowić:...

Roman Dmowski: Ewolucja polityczna Polski

Kwartalnik angielski „The Russian Review” rozpoczął w ubiegłym roku druk szeregu artykułów w Polsce, wychodzących z pod piór autorów polskich. Jeden z tych...