REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Stanisław Cat-Mackiewicz: Sojusze egzotyczne

Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycznymi. Sojusz brytyjsko-grecki nie jest...

Daciuk: Geneza marksizmu kulturowego

Ostatnimi czasy, gdy oglądamy programy telewizyjne czy to debaty, ciągle pojawia się wyrażenie „marksizm kulturowy” (dzisiaj tożsame z liberalizmem kulturowym)....

Dr Ratajczak: O cywilizacjach

Twórcą oryginalnej koncepcji historiozoficznej wedle której bieg dziejów determinowany jest przez ścieranie się (walkę) 4 podstawowych cywilizacji był Polak...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. VIII

CZĘŚĆ CZWARTA ZWYRODNIENIE KONSERWATYZMU W KRÓLESTWIE I. “POLITYKA REALNA” Grupa konserwatywno-liberalna, zwana przez przeciwników...

Krzystek: Śmierć wrogom Ojczyzny! [WIDEO]

Działacz narodowo-katolicki Jacek Krzystek po raz kolejny wystąpił w studiu Mediów Narodowych, gdzie w rozmowie z prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości...

Karol Stojanowski: Chłop a państwo narodowe – cz. III

III. ROMAN DMOWSKI O CHŁOPIE. Kiedy powyżej lat temu trzydzieści szukał R. Dmowski w swoich niezapomnianych „Myślach nowoczesnego Polaka“ podstaw siły...

Roman Dmowski: Przewrót cz. III

II. ŻYDZI W KRYZYSIE Nie ma bodaj siły, która by tak komplikowała przebieg bankructwa handlu światowego, jak Żydzi. Od początku dziejów nowożytnych, które są...

Abp Józef Teodorowicz: Fundament życia państwowego

Dwojaka jest historia państw i narodów. Jedna zewnętrzna; w krąg jej wchodzą wojny i pokoje, prawa i ustawy, senaty, parlamenty, wojsko i finanse, słowem: życie...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. IV

IV. POD WŁADZĄ EGIPTU I SYRII Po rozpadnięciu się państwa Aleksandra Wielkiego na Macedonię, Egipt i Syrię, Palestyna dostała się pod władzę Egiptu. Jest to...

Roman Rybarski: Teraz kolej na państwo!

Nikt temu nie zaprzeczy, że organizacja społeczeństwa polskiego w walce ekonomicznej z żydami czyni postępy. Zrobiono bardzo wiele. Zostaję jeszcze dużo pracy,...