REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Idea

Bolesław Piasecki: Przełom narodowy

Wielka Polska, której wizja żyje w duszach młodego pokolenia, zostanie urzeczywistniona celowym działaniem wielkich, niespotykanych dotychczas w naszej historii,...

Roman Rybarski: O pojmowaniu idei narodowej

1. WIARA W NARÓD Postulatem idei narodowej jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie...

Zygmunt Balicki: Nacjonalizm a patriotyzm

Nacjonalizm jest prądem narodowo-politycznym, który się rozwija z wzrastającą siłą wśród wszystkich niemal społeczeństw współczesnych, nie jest atoli –...

Stanisław Grabski: Państwo narodowe – cz. IX

Ostatecznie zdobywa Anglia stanowczą przewagę swego międzynarodowego handlu, gdy rewolucja zniszczyła na szereg lat siłę floty francuskiej i bogactwo wielkich jej...

Prof. Matyja: Utopia czy szansa? Demokracja bezpośrednia w Polsce [WIDEO]

Generalnie panuje opinia, że polski naród nie dorósł do tej formy rządzenia państwem – obywatele są niemądrzy i nie potrafią podejmować wiążących decyzji....

Roman Dmowski: Kwestia żydowska cz. III

VI. ROSJA I WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZYNARODOWE W pół roku mniej więcej po klęsce wyprawy Korniłowa na rząd Kiereńskiego, klęsce, która zadecydowała o...

Władysław Konopczyński: Silny rząd a silny Sejm

Wydobyć z narodu jak najwięcej woli twórczej, z patriotycznie nastrojonego ogółu powołać patriotyczny Sejm, oprzeć na nim silny i rozumny rząd, wezwać do pracy...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. V

V. RZYM I ZBURZENIE JEROZOLIMY Jak przedtem hellenizm, tak teraz Rzym z początku odniósł się do żydów przyjaźnie. Wspomniałem już o tym, jak na rozkaz senatu...

Adolf Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

I. Rok 1903, rok wyjścia „Myśli nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego, przyzwyczajono się uważać za punkt zwrotny w dziejach opinii polskiej. Książka Dmowskiego,...

Roman Rybarski: Troską naszą tylko Polska

W dniu 6-go listopada 1934 roku na pierwszym posiedzeniu jesiennej sesji Sejmu wielką mowę o całokształcie spraw Polski wygłosił prezes Klubu Narodowego prof. R....