REKLAMA

REKLAMA

Idea

Roman Rybarski: Podział na dzielnice

Nowoczesne narody w rzadkich stosunkowo wypadkach przedstawiają zupełnie jednolitą całość pod względem swojego wewnętrznego składu. Przeważnie złożyły się...

Adam Heydel: Kryzys, interwencja i etatyzm

Używam świadomie słowa „kryzys” w znaczeniu popularnym, nie zaś w znaczeniu ustalonym przez terminologię naukową. Mam więc na myśli nie sam fakt załamania...

Tadeusz Gluziński: Przesadny nacjonalizm

Prasa żydowska i socjalistyczna od jakiegoś czasu chwyta się sposobów iście niespodzianych. W walce z „faszyzmem”, którą to nazwą żydzi obdarzyli...

Roman Dmowski: Człowiek i społeczeństwo

Punktem wyjścia do rozważań o rozwoju duchowym człowieka od jego początku jest ustalony dziś, niewątpliwy fakt, że społeczeństwo ludzkie jest tak stare, jak...

Dr Sykulski: Myśl geopolityczna Romana Dmowskiego [WIDEO]

“Czołowa postać polskiego ruchu narodowego przed I wojną światową i w okresie II Rzeczypospolitej, Roman Dmowski (18641939), stworzył także oryginalną...

Roman Rybarski: Podstawy gospodarcze reform społecznych

Powszechnym jest dążenie, by w tworzącym się państwie polskim urządzić życie gospodarcze zgodnie z potrzebami najszerszych warstw ludowych, by przeprowadzić...

Tadeusz Gluziński: Zmierzch Izraela cz. V

V. RZYM I ZBURZENIE JEROZOLIMY Jak przedtem hellenizm, tak teraz Rzym z początku odniósł się do żydów przyjaźnie. Wspomniałem już o tym, jak na rozkaz senatu...

Karol Stojanowski: Rasizm i genoteizm a przyszłość katolicyzmu w Europie

Rasizm, rozpatrywany jako ruch społeczno-polityczny, zdąża do odrodzenia zagrożonego rozkładem narodu. Dążenie swoje opierają rasiści przede wszystkim na...

Adam Heydel: Etatyzacja sumień

Etatyzacja życia gospodarczego prowadzi do coraz dalej idącego zacieśniania swobody jednostki w rozporządzaniu się swoim majątkiem. Jest ona podrywaniem podstawy...

Joachim Bartoszewicz: Państwo narodowe

O ustroju państwa można mówić z rozmaitych punktów widzenia. Pospolicie myśli się, że stawiając kwestię ustroju państwa należy odpowiedzieć na pytanie, czy...