REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Historia

Władysław Jan Grabski: Pycha demokracji szlacheckiej – cz. II

Zamiast tworzyć nową Europę i dążyć do władania zamorskimi krajami, szlachta, napęczniała demokratyczną dumą, panowała nad swymi poddanymi. Demokracja...

Płk dypl. Henryk Bagiński: Wojsko Polskie na Wschodzie – cz. VIII

W nocy z 17 na 18 lipca 4 p. strz. pol. został wreszcie zmieniony i przeszedł w rejon swojej dywizji do wsi Małowody i Rakowiec. Pozostałe pułki zajęte były w tym...

Włodkowski: Lata walk ulicznych

Lata trzydzieste XX wieku owocowały w starcia pomiędzy rządzącym obozem sanacyjnym a narodowcami. Nie inaczej było na ziemi łomżyńskiej, gdzie obóz narodowy...

Tatarski szwadron 13 Pułku Ułanów Wileńskich – zapomniana karta kampanii wrześniowej

Podczas wojny polsko-bolszewickiej swoją bohaterską kartę zapisał Pułk Jazdy Tatarskiej im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza. Został on sformowany 3 lutego 1920...

Polskie bombowce nad Berlinem, czyli kampania wrześniowa oczami polskiej prasy

Podczas gdy kampania wrześniowa przynosiła polskiej armii kolejne porażki, nadwiślańska prasa nieustannie donosiła o zwycięstwach naszej armii i zachodnich...

Roman Dmowski krytycznie o Piłsudskim

Według apologetów marszałka Piłsudskiego miał on w maju 1926 r. dokonać zamachu stanu, by uzdrowić sytuację wewnętrzną kraju spowodowaną przez nieudolne...

Podkarpackie: Kolejne odkrycia w grodzisku scytyjskim sprzed ok. 2,5 tys. lat [WIDEO]

Fragmenty greckich amfor, naczyń, kilkanaście scytyjskich grocików brązowych do strzał, ozdoby z brązu to kolejne odkrycia archeologów z Uniwersytetu...

Obóz narodowy w latach 1887 – 1945 cz. II

Po chwilowym chaosie organizacyjnym zaczęły odradzać się struktury obozu narodowego na ziemiach polskich. Endecja podjęła współpracę z Radą Regencyjną, co...

“Hiszpania bohaterska” Jędrzeja Giertycha – fragm. IV

“Hiszpania bohaterska” to książka pisana z punktu widzenia narodowo-katolickiego. Autor, jeden z prominentów Narodowej Demokracji, uczeń Romana...

Tobago: zamorskie kresy Rzeczpospolitej

Narastający w XVI wieku nacisk Księstwa Moskiewskiego na tereny nadbałtyckie spowodował, że ostatni mistrz zakonu Kawalerów Mieczowych, Gotthard Kettler,...