REKLAMA

Reklama

Historia

O Powstaniu Warszawskim – opinie z 1944 roku

W przeddzień rocznicy jednej z największych tragedii w nowożytnej historii Polski, przedstawiamy kilka cytatów z roku 1944 nt. tego wydarzenia. Lektura może być...

Rachunek za Grunwald. Jak Jagiełło pokonał zakon monetą

Paweł Jasienica zwykł mawiać, że bitwę pod Grunwaldem wygrał Kazimierz Wielki. Ironiczne stwierdzenie historyka ma w sobie nieco prawdy. Jagiellonowie zapewnili...

Zagłada wioski na Wołyniu: “Obiecali, że zrobią z Polaków pieczone mięso. Nikt w to nie wierzył” [WIDEO]

W Wielki Piątek 23 kwietnia 1943 r. nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii przw wsparciu kolaboracyjnej policji ukraińskiej oraz tzw. czerni – okolicznego...

„Mały Katyń”. 74 rocznica Obławy Augustowskiej

12 lipca 1945 roku oddziały NKWD, Armii Czerwonej, LWP oraz funkcjonariusze UBP rozpoczęły na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego...

30 lat temu prezydent George Bush w Sejmie mówił z uznaniem o przemianach demokratycznych [WIDEO]

W czerwcu obchodziliśmy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Tuż po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu, odbyło się uroczyste...

Odezwa SN i ONR z września 1943 r. do Polaków ziem wschodnich ws. rzezi wołyńskiej

POLACY ZIEM WSCHODNICH! Tak, jak przed wojną, tak i teraz część ludności ruskiej, mieniącej się Ukraińcami zmierza do wyniszczenia Polaków i oderwania...

Zygmunt Rumel – poeta nieznany. Rozerwali go końmi ludobójcy z UPA [WIDEO]

Zygmunt Rumel, tragicznie zmarły w 1943 roku, artysta i żołnierz. Był spadkobiercą kresowej tradycji poetyckiej Malczewskiego i Goszczyńskiego, a przede wszystkim...

Traktat Wersalski ukoronował wykonywaną przez lata pracę [WIDEO]

W ubiegłym tygodniu przypadała 100. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, który był pierwszym dokumentem międzynarodowym uznającym niepodległą Polskę,...

Władysław Grabski: Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej – cz. X

Rozdział XV. Pierwsza rekonstrukcja gabinetu. Wejście do rządów Skrzyńskiego. Polityka zagraniczna. Tworząc rząd w grudniu 1923 r., dobierałem ministrów pod...

Wspomnienia z 1944 r.: “Węgierski żołnierz nigdy nie strzeli do Polaka”

Obecne od 1943 roku na terenach polskich wojska węgierskie pozostawały w bardzo dobrych stosunkach z miejscową ludnością i dość regularnie udzielały jej pomocy...