REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Braun: Niech rozkwitnie 1500 klubów Marszu Niepodległości [WIDEO]

905

Grzegorz Braun nie ukrywa, że również jemu udzieliła się atmosfera Marszu Niepodległości w którym wziął udział wraz z kluczami Pobudki. Reżyser zwrócił uwagę, że na Marszu Niepodległości była obecna modlitwa, co uznał za ważne. Ale również wyraził swój niepokój jeżeli chodzi o organizację Marszu Niepodległości w kolejnych latach.

W rozmowie z portalem PCh24.pl Grzegorz Braun zastanawiał się nad sensem organizowania w przyszłych latach kolejnych Marszów Niepodległości. Tak masowe wydarzenie łatwe jest bowiem do wywołania różnego rodzaju prowokacji, co może również doprowadzić do tragedii, Marsz bowiem idzie mostem, a to stwarza w przypadku jakiejś prowokacji potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników tej największej w Polsce manifestacji patriotycznej i narodowej.

– Niechaj legenda Marszu Niepodległości trwa, niech młode pokolenie żywi się tą legendą. Niech rozkwitnie np. 1500 klubów Marszu Niepodległości, gdzie pamięć wspólnego przeżycia pokoleniowego, integracyjnego będzie generowała, ale już działania w sferze bardziej realnej.

Reżyser ocenił, że jeśli chodzi Marsz Niepodległości to obecnie “mamy do czynienia w sferze rytuału, a nie w sferze  działania praktycznego, politycznego” i stąd postulat powołania Klubów Marszu Niepodległości.

Reklama / Advertisement

Grzegorz Braun uznał również Marsz Niepodległości jako “przedszkole patriotyczne” – w dobrym tego słowa znaczeniu – i jako element wychowawczy młodego pokolenia. Dodał jednak, że trzeba już wyjść z tego “przedszkola”.

Reklama / Advertisement