Bp Schneider o hierarchach: “Przekształcili się w surowych publicznych urzędników”

Niemiecki biskup pomocniczy kazachskiej Astany Athanasius Schneider w opublikowanym z okazji Rome Life Forum tekście „Eucharystia, największy skarb Kościoła w czasach utrapień” ostro krytykuje uległość biskupów wobec władz państwowych, a także domaga się zakazu Komunii Świętej na rękę i odprawiania Mszy Świętej ‘ad orientem’ – twarzą do ołtarza, jak miało to ma to miejsce w tzw. Mszy Trydenckiej.

– Pod pretekstem epidemii Covid-19 ograniczono nienaruszalne prawo chrześcijan do uczestnictwa w Mszy świętej, co było nieproporcjonalne i niesprawiedliwe. W wielu krajach, zwłaszcza w krajach w większości katolickich, zakaz ten był wcielany w życie w tak systematyczny i brutalny sposób, że zdawało się, jakby powróciły czasy bezwzględnych prześladowań Kościoła. Stworzono atmosferę katakumb, w której księża potajemnie sprawowali Mszę świętą z grupą wiernych – mówi tekst oświadczenia biskupa Schneidera.

REKLAMA/Advertisement

– Zamiast być dobrymi pasterzami biskupi ci przekształcili się w surowych publicznych urzędników. Okazało się, że wyznają światopogląd naturalistyczny, troszcząc się jedynie o doczesne i materialne życie, zapominając o swoim podstawowym i niezastępowalnym obowiązku troski o życie wieczne i duchowe – dodał i przypomniał także nadużycia i profanacje Komunii Świętej związane z wprowadzeniem nowej Mszy tzw. Novus Ordo Missae.

– Sytuacja wstrzymania Mszy świętej i sakramentalnej Komunii świętej w czasie epidemii Covid-19 jest tak wyjątkowa i poważna, że można odkryć głębsze znaczenie, które się za tym kryje. Do tego wydarzenia doszło niemal dokładnie 50 lat po wprowadzeniu Komunii na rękę (w 1969) i radykalnej reformie rytu Mszy (w 1969/1970) z elementami protestantyzującymi (modlitwy przygotowania darów) oraz z horyzontalnym i instrukcyjnym stylem celebracji (momenty dowolne, celebracja w zamkniętym kręgu i w stronę ludu) – czytamy.

REKLAMA/Advertisement

– Praktyka Komunii na rękę w czasie ostatnich 50 lat doprowadziła do niezamierzonej i zamierzonej desakralizacji Eucharystycznego Ciała Chrystusa na bezprecedensową skalę. Przez ponad 50 lat Ciało Chrystusa (zazwyczaj nieintencjonalnie) deptano stopami duchownych i świeckich w kościołach katolickich na całym świecie. W alarmującym tempie narastał problem kradzieży konsekrowanych hostii. Praktyka brania Komunii świętej bezpośrednio własnymi rękami i palcami przypomina gest brania zwykłego pożywienia. Wśród części katolików praktyka otrzymywania Komunii do ręki osłabiła wiarę w realną obecność, w transsubstancjację i w Boży i nadzwyczajny charakter świętej Hostii. Eucharystyczna obecność Chrystusa z biegiem czasu stała się nieświadomie dla tych wiernych rodzajem świętem chleba czy symbolem. Teraz Pan zainterweniował i pozbawił niemal wszystkich wiernych obecności na Mszy świętej i otrzymywania sakramentalnej Komunii świętej – dodaje hierarcha.

Biskup A. Schneider zaznacza, że obecny kryzys może być karą za 50 lat desakralizacji Eucharystii oraz apelem o nawrócenie eucharystyczne dla Kościoła i sugerował, że w Rzymie powinien odbyć się akt przebłagania Boga za grzech przeciw Eucharystii oraz pogański kult Pachamamy. Zdaniem biskupa Schneidera papież powinien zakazać Komunii Świętej na rękę oraz nakazać odprawianie Mszy Świętej w stronę ołtarza, a nie wiernych.

REKLAMA/Advertisement