Blisko 5 mln szwedzkich gospodarstw domowych dostanie od państwa broszurę “Jeżeli nadejdzie kryzys lub wojna”

Po raz pierwszy od 1991 r. Szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB), podlegająca pod ministerstwo obrony, rozprowadzi wśród niemal 5 mln szwedzkich gospodarstw domowych broszurę “Jeżeli nadejdzie wojna”(Om kriget kommer).

Publikacja ta była broszurą pierwotnie przygotowaną przez Naczelnego Wodza w biurze Szwedzkich Sił Zbrojnych w latach 1943-1991. Najważniejsze jej części były umieszczone na ostatnich stronach wszystkich szwedzkich książek telefonicznych. Publikacja zawierała informacje o tym, jak postępować w sytuacji kryzysu, a zwłaszcza wojny nuklearnej (w późniejszych edycjach). Wraz z końcem zimnej wojny publikacja stała się przestarzała, a ostatnia edycja została rozpowszechniona w 1991 r. Ale teraz znowu nadszedł jej czas . Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa w Europie i Szwecji. Nazwa broszury może ulec zmianie na: “Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna”. MSB rozprowadzi broszurę wiosną tego roku.

REKLAMA/Advertisement

za: aftonbladet.se