Bilbord w obronie uchodźców pojawił się przy przejściu granicznym w Terespolu

Nieopodal przejścia granicznego Terespol-Brześć pojawił się bilbord z napisem ”Przepraszamy – granica praw człowieka”. Za tą akcją stoją Amnesty International, Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polska Gościnność, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Nomada i portal Uchodźcy.info.

Właśnie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Migrantów (International Migrants Day) – coroczne święto obchodzone na świecie 18 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. (rezolucja 55/93) na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

REKLAMA/Advertisement

Wyżej wymienione organizacje powołały konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów i przeprasza za “łamanie praw człowieka przez polskie władze”.

– Naszą misją jest działanie na rzecz uchodźców i migrantów, by każdy mógł w pełni korzystać ze swoich praw i wolności. Chcemy tworzyć szeroką platformę do wspólnych działań, wymiany doświadczeń, podnoszenia jakości pracy i debaty publicznej w obszarze migracji i integracji w Polsce – twierdzi konsorcjum.

REKLAMA/Advertisement

Aktywistom nie podoba się, że “funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu, którzy prowadzą odprawy, ignorują prośby uchodźców o ochronę międzynarodową, a tym samym nie dopuszczają ich do złożenia wniosku o udzielenie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy, którzy starają się o ochronę międzynarodową, są odsyłani na Białoruś, która nie jest dla nich bezpiecznym miejscem”.

Foto: granicaprawczlowieka.amnesty.org.pl

REKLAMA/Advertisement