Bienert: Niemiecki marksizm kulturowy. Czy Twój tata to kobieta czy mężczyzna? [WIDEO]

Niemcy zalegalizowały kontakty homoseksualne w 1969 r. W Niemczech zachodnich w 1968 r. (dopiero w roku 1994 całkowicie go uchylono), a w NRD rok później. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych został zrównany odpowiednio w 1987 i 1989 roku, wynosi on 14 lat. Homoseksualiści nie są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej “orientacji seksualnej”. Po 1945 r. ok. 50 tys. osób zostało skazanych za czyny homoseksualne. Teraz państwo niemieckie będzie wypłacać im odszkodowania.

Jednocześnie trwa szeroko zakrojona ofensywa marksizmu kulturowego w szkołach i przedszkolach oraz bezprzykładny atak na rodzinę. O tym wszystkim w kolejnym odcinku opowiada nasz stały współpracownik z Bawarii – Maciej Bienert.

REKLAMA/Advertisement