Biali mogą być czarni, jeśli za takich się uważają. Już nie tylko płeć można sobie wybrać!

The University and College Union (UCU) to jednoznacznie lewicowy brytyjski związek zawodowy skupiający pracowników szkolnictwa średniego i wyższego. Jest to największy na świecie związek zawodowy tej branży.

Tamtejsza prasa zauważyła, że w swoich wytycznych UCU posunął się jeszcze dalej niż inne lewicowe organizacje, które na razie zgadzają się np. z prawem do wybrania sobie płci. Według lewicowych wykładowców uniwersyteckich każdy powinien mieć możliwość “zidentyfikowania” się również jako czarny, niezależnie od koloru skóry lub pochodzenia.

Unia Uniwersytetów i Szkół Wyższych przedstawiła swoje stanowisko w raporcie na temat toczącego się sporu dotyczącego tego, czy mężczyźni powinni być w stanie identyfikować się jako kobiety i być traktowani jak kobiety bez względu na ich anatomię.

“Deklaracja stanowiska” UCU nie tylko popierała samoidentyfikację płci, ale także nalegała, aby ludzie mogli wybrać własną rasę, przekonując: “Nasze zasady zobowiązują nas do położenia kresu wszelkim formom dyskryminacji, bigoterii i stereotypów. UCU ma długą historię umożliwiania członkom samodzielnej identyfikacji, bez względu na to, czy jest to osoba czarna, niepełnosprawna, LGBT + czy kobieta”.

REKLAMA/Advertisement