Będą zmiany w kolejnym sądzie? Nawet 40 proc. obecnych sędziów może przejść w stan spoczynku …

Według “Gazety Wyborczej”, reforma sądownictwa ma objąć kolejną ważną instytucję w polskim wymiarze sprawiedliwości i ma nią być Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem gazety, której szefuje Adam Michnik z NSA może odejść ok. 40 proc. obecnych sędziów, którzy mieliby przejść w stan spoczynku.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego zastosowanie ma znaleźć obecna ustawa o Sądzie Najwyższym. Według obecnych przepisów, które obowiązują od początku lipca do stanu spoczynku mogą zostać przeniesieni sędziowie powyżej 65. roku życia. Wedle, informacji GW ma to być około 40 proc. sędziów obecnie orzekających w NSA.

REKLAMA/Advertisement

Sędziowie mogą zostać dopuszczeni do pracy po ukończeniu 65 lat życia, jeśli złożą specjalne oświadczenie wyrażające ich wolę w dalszym orzekaniu oraz przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia. GW donosi, że na ten krok zdecydowała się spora liczba sędziów – 33 osoby na czele z prezesem NSA prof. Markiem Zirk-Sadowskim, który został mianowany na to stanowisko w lutym 2015 roku. Z kolei 8 sędziów nie przedstawiło w/w oświadczeń i prezydent Andrzej Duda przedstawił im informacje o końcu ich służby.

Naczelny Sąd Administracyjny jest organem rozstrzygającym spory na pomiędzy obywatelami a władzą. Stanowi on instancję odwoławczą od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzeczenia tego organu są ostateczne i prawomocne. Warto dodać, że to orzekająca w NSA sędzia Irena Kamińska jest autorem najsłynniejszego dzisiaj określenia środowiska sędziowskiego. Kamińska powiedziała we wrześniu 2016 roku na Kongresie Sędziów Polskich, że są oni “nadzwyczajną kastą ” …

REKLAMA/Advertisement

za: onet.pl