REKLAMA

REKLAMA

Bator: Wolność w nacjonalizmie

564

Częstym zarzutem wobec organizacji narodowych jest stwierdzenie, że ograniczają one wolność jednostki. Jak dalece jest ono nieprawdziwe, potwierdzi każdy, kto wie, na czym polega idea nacjonalizmu i ma doświadczenie w działalności. Hierarchia nie oznacza bowiem dyktatury, a dyscyplina tyranii.

Narodowy radykalizm przyznaje jednostce bardzo ważną rolę. W przeciwieństwie do faszyzmu, który widzi w niej tylko tryb w państwowej maszynie i prezentuje jej pesymistyczną wizję, jakoby państwo miało jej nadawać wartość, polski nacjonalizm najpierw docenia wartość osoby, pomaga jej w kształtowaniu charakteru i ducha tak, aby dążyła do pełni człowieczeństwa, pracując jednocześnie na rzecz narodu. Rozwój jednostki i narodu idą bowiem ze sobą w parze. Jak pisze działacz RNR ,,Falanga”, Wojciech Kwasieborski: “Między jednostką i narodem istnieje wieczna wymiana twórcza: jednostka tworzy naród – naród wychowuje jednostkę”. Ma to szczególne znaczenie w przypadku naszego rodzimego nacjonalizmu opartego na światopoglądzie katolickim. Kościół zaś w swoim nauczaniu docenia wartość osoby ludzkiej, a szczególnie ludzi ochrzczonych, którzy przez ten sakrament otrzymali godność Bożych dzieci. Obóz Narodowo – Radykalny nie jest więc sektą, która stara się tylko wykorzystać swoich członków traktując ich jak narzędzia do realizacji określonych celów. Rozpoczęcie i zakończenie działalności jest całkowicie dobrowolne. Natomiast hierarchia i porządek panujące w organizacji mają pomagać we wspomnianym wyżej kształtowaniu charakterów i umysłów, co ma przynieść zbawienny skutek zarówno dla poszczególnych działaczy, jak i dla narodu. Wreszcie, wolność jaką daje nacjonalizm, polega na tym, że jego zwolennik nie jest zależny od reguł poprawności politycznej. Świadomość elitarności organizacji oraz przekonanie o słuszności obranej drogi sprawia, że narodowy aktywista nie musi się przejmować tym, co mówią ludzie, a szczególnie demoliberalna opinia publiczna. To zapewnia wolność ducha obcą płynącym w głównym nurcie.

Warto nadmienić, że ci, którzy szermują hasłami wolności i zarzucają jej ograniczanie nacjonalistom, sami nie dają jej ludziom. Zachęcają oni bowiem społeczeństwo do, jak to powiedział św. Paweł, ,,hołdowania ciału”. To sprawia, że po pewnym czasie człowiek zaczyna być niewolnikiem własnych popędów. Niewolnikami zaś, jak wiadomo, łatwo rządzić i wykorzystywać ich. To właśnie jest prawdziwa motywacja tzw. postępowców.

REKLAMA

Filip Bator

Bibliografia:

Kwasieborski Wojciech, Podstawy narodowego poglądu na świat, Warszawa 2015.

REKLAMA

za: kierunki.info.pl

REKLAMA