Bangladesz: Imam zabronił kobietom pracy w polu. Zajmowanie się rolnictwem jest niezgodne z szariatem!

Imam i pięciu innych członków zarządu jednego z meczetów w mieście Kumarkhali w zachodniej części Bangladeszu stanie przed sądem na podstawie wciąż obowiązujących ustaw specjalnych z czasów rządów wojskowych z lat 80-tych XX w.

Mężczyźni po piątkowej modlitwie użyli nagłośnienia meczetu, aby rozpowszechniać wiadomości o fatwie wydanej przez imama. Fatwa to opinia uczonego-teologa muzułmańskiego, wyjaśniająca kontrowersję teologiczną, teologiczno-prawną lub czysto prawną. Fatwy zostały zakazane w 2001 r. Muzułmańska większość Bangladeszu jest oficjalnie świecka, ale muzułmańscy duchowni mają ogromny wpływ, szczególnie na bardziej społecznie konserwatywne obszary wiejskie w kraju.

Imam wezwał w swoim orzeczeniu do uniemożliwienia kobietom prac rolnych, uznając je za nie-muzułmańskie. W przeszłości istotnie kobiety przebywały raczej w domach, szczególnie na wsiach i zajmowały się gospodarstwem. Jednak niedobór siły roboczej na polach podczas zbiorów lub w sezonie siewu roślin spowodował gwałtowne zapotrzebowanie na ich pracę. Kobiety pracują nie tylko na roli. Stanowią około 80 % z 4 milionów robotników w 4500 fabrykach włókienniczych w kraju, będących ostoją gospodarki zubożałego narodu.

za: hurriyetdailynews.com

REKLAMA/Advertisement