Banaś kontratakuje. Będzie 16 doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez urzędników podległych Ziobrze [WIDEO]

– Prezes NIK Marian Banaś uderza w jeden z kluczowych projektów rządu poświęcony pracy dla więźniów. Składa – i to rzadkość w historii NIK – aż 15 doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez urzędników podległych ministrowi sprawiedliwości – informuje dzisiejsza “Rzeczpospolita”.

NIK wziął na cel program “Praca dla więźniów” – sztandarowy projekt Patryka Jakiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie europosła PiS. Program ten jest realizowany przez Służbę Więzienną i polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

REKLAMA/Advertisement

– W finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych w ramach programu (co wskaże prezes Banaś) miało dojść do licznych nieprawidłowości – podaje dziennik. Przy budowie 40 hal do pracy dla skazanych miało dojść do licznych nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów, m.in. naruszenia prawa zamówień publicznych czy zaniżania czynszu dzierżawionych hal.

Informacje potwierdziły się na konferencji prasowej.

REKLAMA/Advertisement

– Najwyższa Izba Kontroli wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych – poinformowano na niej.

Doniesień jest 16.

REKLAMA/Advertisement

– W ramach kontroli Programu „Praca dla Więźniów” ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna kwota wydatkowanych w ten sposób środków to ponad 115 mln zł. Kontrolerzy wykryli również kilkanaście przypadków zaniżania wysokości czynszu dzierżawionych hal przemysłowych – straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 37 mln zł. W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury (8 zawiadomień wysłano, 8 jest jeszcze przygotowywanych) – brzmi komunikat.

Tymczasem opublikowano dzisiaj sondażu przeprowadzony przez pracownię IBRIS na zamówienie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM, z którego dowiadujemy się, że 73 proc. badanych uważa, że Marian Banaś powinien podać się do dymisji z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 12.2 proc. jest temu przeciwnych a 14,6 proc. nie potrafi wydać opinii w sprawie. Respondentów spytano również, czy Sejm powinien zmienić prawo, by móc go odwołać? Przecząco odparło 50.20% osób. 3.4 proc. odpowiedziało, że nie, ponieważ nie ma powodu do jego odwołania. 14 proc. uznało, że trudno powiedzieć.

REKLAMA/Advertisement

za: rp.pl
rmf24.pl