REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Badanie opinii w Niemczech: Tylko 17.6 % przyznaje, że ich krewni byli odpowiedzialni za II wojnę; ponad połowa, że byli jej ofiarami

199

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (Zwangsarbeiter Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”) to niemiecka instytucja zarządzająca Funduszem Odszkodowawczym (Entschädigungsfonds) dla robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy. Utworzona została w 1999 r. (w 2000 r. zatwierdzona przez federalny parlament) z inicjatywy kanclerza Schrödera. Na jej fundusz składają się wpłaty niemieckich koncernów i przedsiębiorstw przemysłowych oraz rządu RFN; na bezpośrednie wypłaty dla uprawnionych do odszkodowań przeznaczono kwotę 8,2 mld DM (z czego 1,9 mld DM dla obywateli pol.).

Fundacja prowadzi też m.in. okresowe badania, jak opublikowane wczoraj wyniki przeprowadzonego wspólnie z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych nad Konfliktami i Przemoca (IKG) na Uniwersytecie w Bielefeld badania zatytułowanego „MEMO Niemcy – Wielowymiarowy monitor pamięci.

W wywiadzie telefonicznym naukowcy poprosili ponad 1000 osób o opinię na temat sprawców, ofiar i pomocników podczas II wojny światowej. Tylko 17,6% respondentów stwierdziło, że ich przodkowie byli sprawcami II wojny światowej. Podobna liczba osób (18%) twierdzi, że ich przodkowie pomogli potencjalnym ofiarom w tym czasie. Niewiele ponad połowa respondentów (54,4%) zgłosiła, że ​​ich krewni byli ofiarami II wojny światowej.

Reklama / Advertisement

– Szczególnie interesowało nas to, co, dlaczego i jak ludzie w Niemczech pamiętają historię. Szczególną uwagę poświęcono pamięci o Holokauście, ponieważ w obliczu antysemityzmu i prób wykorzystania w celach propagandowych takich kwestii jak wina wojenna, kwestionowana jest kultura pamięci – powiedział prof. Andreas Zick, dyrektor IKG i kierownik badań.

za: stiftung-evz.de

Reklama / Advertisement