REKLAMA

Reklama

Areszty dla członków grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami

76

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się odbarwianiem oleju smarowego i następnie wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Łodzi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach 12 czerwca 2019 r. zatrzymali pięć osób, w tym osobę, której zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, prezesa spółki, w ramach której działalność ta była prowadzona oraz trzy osoby zajmujące się odbarwianiem oleju.

REKLAMA

Odbarwiali oleje

W toku postępowania ustalono, iż przestępczą działalność prowadzili przedstawiciele spółki Kairen z Łodzi, którzy od lipca 2014 do sierpnia 2015 roku nabywali oleje opałowy i smarowy, poddawali je obróbce, usuwając barwnikowy znacznik, po czym sprzedawali taki produkt przedsiębiorcom zajmującym się detaliczną dystrybucją na terenie kraju jako pełnoprawny olej napędowy, równocześnie obchodząc wszystkie obowiązujące należności podatkowe.

Reklama

Reklama

Spółki-słupy

W celu ukrycia faktycznego pochodzenia paliwa, którym dysponowała spółka, zorganizowano podmioty symulujące prowadzenie działalności gospodarczej, które wystawiały fałszywe faktury VAT dla Kairen i poświadczające nieprawdę co do pochodzenia oleju. Fikcyjne spółki nie posiadały żadnej siedziby, nie sporządzały sprawozdań finansowych ani nie prowadziły dokumentacji rachunkowej. Ich zarządy składały się z figurantów, w pełni podporządkowanych członkom grupy przestępczej, którzy w zamian za niewielkie wynagrodzenie gotowi byli podpisać każdy przedstawiony im dokument. Wśród spółek tych były m.in. Naftoland, Helbor, Andron, Vimpol i Exfuel. Podmioty te służyły nie tylko do wystawiania fałszywych faktur vatowskich, ale również do transferu pieniędzy i wypłat gotówkowych za pośrednictwem banków i kantorów. Miliony strat dla budżetu Szacunkowa wartość wyłudzonego przez grupę przestępczą podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych wynosi ponad 19 mln zł, zaś podatku akcyzowego ponad 8 mln zł.

Usłyszeli zarzuty

Reklama

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustwa skarbowego i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami a także prania brudnych pieniędzy. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 1, 271 a par. 2, 299 par. 1 kodeksu karnego i art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Grozi im za to kara do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch osób, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych trojga prokurator zastosował środki w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA