REKLAMA

REKLAMA

Areszty dla członków grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami

134

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się odbarwianiem oleju smarowego i następnie wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Łodzi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach 12 czerwca 2019 r. zatrzymali pięć osób, w tym osobę, której zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, prezesa spółki, w ramach której działalność ta była prowadzona oraz trzy osoby zajmujące się odbarwianiem oleju.

Odbarwiali oleje

REKLAMA

W toku postępowania ustalono, iż przestępczą działalność prowadzili przedstawiciele spółki Kairen z Łodzi, którzy od lipca 2014 do sierpnia 2015 roku nabywali oleje opałowy i smarowy, poddawali je obróbce, usuwając barwnikowy znacznik, po czym sprzedawali taki produkt przedsiębiorcom zajmującym się detaliczną dystrybucją na terenie kraju jako pełnoprawny olej napędowy, równocześnie obchodząc wszystkie obowiązujące należności podatkowe.

Spółki-słupy

REKLAMA

W celu ukrycia faktycznego pochodzenia paliwa, którym dysponowała spółka, zorganizowano podmioty symulujące prowadzenie działalności gospodarczej, które wystawiały fałszywe faktury VAT dla Kairen i poświadczające nieprawdę co do pochodzenia oleju. Fikcyjne spółki nie posiadały żadnej siedziby, nie sporządzały sprawozdań finansowych ani nie prowadziły dokumentacji rachunkowej. Ich zarządy składały się z figurantów, w pełni podporządkowanych członkom grupy przestępczej, którzy w zamian za niewielkie wynagrodzenie gotowi byli podpisać każdy przedstawiony im dokument. Wśród spółek tych były m.in. Naftoland, Helbor, Andron, Vimpol i Exfuel. Podmioty te służyły nie tylko do wystawiania fałszywych faktur vatowskich, ale również do transferu pieniędzy i wypłat gotówkowych za pośrednictwem banków i kantorów. Miliony strat dla budżetu Szacunkowa wartość wyłudzonego przez grupę przestępczą podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych wynosi ponad 19 mln zł, zaś podatku akcyzowego ponad 8 mln zł.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustwa skarbowego i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami a także prania brudnych pieniędzy. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 1, 271 a par. 2, 299 par. 1 kodeksu karnego i art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Grozi im za to kara do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

REKLAMA

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch osób, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych trojga prokurator zastosował środki w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA