Andrzej Kiszka „Dąb” z NOW i NZW w etiudzie filmowej IPN [WIDEO]

Od 1 do 20 marca br. Instytut Pamięci Narodowej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych IPN prezentował 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Wśród nich znalazł się Andrzej Kiszka „Dąb”.

Płk Andrzej Kiszka był żołnierzem Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, a po zakończeniu II wojny światowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

REKLAMA/Advertisement

Od lata 1952 r. ukrywał się na własną rękę. W konspiracji antykomunistycznej działał do 31 grudnia 1961 r. Został aresztowany w leśnym “schronie”, w którym się ukrywał. Przez sąd został skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie na 15 lat. Był więziony m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach.

W sierpniu 1971 r. został warunkowo zwolniony z więzienia, po czym zamieszkał w województwie szczecińskim. 21 grudnia 1998 r. został częściowo zrehabilitowany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie, a następnie, pośmiertnie, został w pełni zrehabilitowany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w grudniu 2018 r. Kilka dni po tym, jak zmarł w czerwcu 2017 r., został awansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego.

REKLAMA/Advertisement