Amerykańscy Żydzi krzyczą “Polski Holokaust” i żądają zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską [WIDEO]

Fundacja rodzin Ruderman to prywatna fundacja filantropijna założona w 2002 r. w Bostonie w USA, zarządzana przez żydowskarodzinę Ruderman. Fundacja działa w Ameryce i Izraelu w dwóch głównych obszarach: włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa i wzmacniania relacji między Izraelem a amerykańską społecznością żydowską.

Ta właśnie organizacja rozpętuje w Stanach kampanię skierowaną przeciw Polsce, na którą składają się: promowane w sieciach społecznościowych wideo oraz petycja. Na filmie młodzi amerykańscy Żydzi powtarzają jak mantrze słowa “Polish Holocaust” i z przerażeniem dodają “Pójdę do wiezienia” w proteście przeciwko nowelizacji polskiej ustawy o IPN. Petycja żąda od rządu amerykańskiego … zerwania stosunków dyplomatycznych z naszym krajem.

Podpisy popierające petycję zbierane są na stronie NeverDeny.org

REKLAMA/Advertisement

– Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie stanowczo potępia film Ruderman Family Foundation – czytamy na profilu warszawskich żydów. Padają w nim słowa „Polish Holocaust” – „Polski Holokaust”, na które to określenie nigdy się nie zgodzimy. Jest kłamliwe i szkodliwe. My także nie zgadzamy się z tezami nowelizacji ustawy o IPN, ale odpowiedzią na nią nie może być kampania nienawiści. Zażądaliśmy także od Youtube i Facebooka usunięcia go jako wprowadzającego światową opinię publiczną w błąd.

REKLAMA/Advertisement