ACTA 2 przyjęte przez państwa UE. Sprzeciw Polski i kilku innych krajów nie wystarczył …

Dyrektywa o prawach autorskich, która została kilka tygodni temu przyjęta przez Parlament Europejski została dzisiaj zaakceptowana przez państwa UE. W końcowym głosowaniu zdecydowana większość członków Unii była za jej przyjęciem, przeciw była Polska i pięć innych krajów. Nowe prawo nazywane jest ACTA 2, gdyż wielu ekspertów, polityków i internautów uważa, że w praktyce doprowadzi do cenzury w Internecie.

PAP nieoficjalnie informuje, że przeciwko dyrektywie były: Polska, Luksemburg Holandia, Włochy, Szwecja i Finlandia. To było jednak zbyt mało, aby zablokować te przepisy. Od głos wstrzymały się: Belgia Estonia i Słowenia. W lutym, w Brukseli państwa członkowskie porozumiały się, co do tej regulacji. Nie wystarczył, niestety sprzeciw ośmiu państw, w tym Polski.

Następnie porozumienie zawarli przedstawiciele krajów członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, który poparł te rozwiązania na plenarnym posiedzeniu. Kompromis ten miały poprzeć jeszcze państwa członkowskie – to stało się dzisiaj.

Najbardziej niepokojące są 11 i 13 artykuły w nowej dyrektywie. Artykuł 13 nakazuje filtrowanie treści pod względem praw autorskich, a 11 dotyczy tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Jeśli np. platforma internetowa nie podpisze licencji z właścicielami praw autorskich, to będzie odpowiedzialna za treści – nielegalnie wtedy wprowadzane przez użytkowników.

za: onet.pl

REKLAMA/Advertisement