REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

ABW i policja zatrzymały w Warszawie bojownika Państwa Islamskiego. Organizował również przerzut do Polski imigrantów.

1606

28 listopada w wyniku wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji – jak informuje PAP, zatrzymano podejrzanego o popełnienie przestępstwa terrorystycznego obywatela rosyjskiego narodowości czeczeńskiej. Terrorysta Alvi A. został tymczasowo aresztowany.

Alvi A. należał do organizacji terrorystycznych działających na terenie Turcji i Syrii i walczył w szeregach Państwa Islamskiego. Zarzuca mu się popełnienie czynów opisanych w art. 258 kodeksu karnego.

Art. 258. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym

Reklama / Advertisement

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Czeczen organizował również nielegalną imigrację do Polski. Niewykluczone, że mieli być przerzucani do naszego kraju kolejni terroryści.

Organizował też wsparcie logistyczne terrorystów. Aresztowany został na trzy miesiące, grozi mu od 6 m-cy do 8 lat.

za: centrumprasowe.pap.pl

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement