REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Abp Jędraszewski: Polskę dotyka plaga rozwodów, ale także związków partnerskich [WIDEO]

265

W dniach 22-23 września odbyła się XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka od lat gromadzi przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej małżeństwa, rodziny, a także osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”. Homilię wygłosił metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.

– Apostołowie zaczynają sprzeczać się, kto z nich jest najważniejszy. Nieważne jest dzieło zbawienia, mało istotna nadzieja, którą przynosi to, co Chrystus ma dokonać. Najważniejsze to spełnienie własnych ambicji, co rodzi nieporozumienia, kłótnie i spory. I odpowiedź Pana Jezusa – Pan Jezus mówi o konieczności pokory i wzajemnej służby – mówił arcybiskup o wezwaniu Chrystusa do pokory udzielonym apostołom według Ewangelii św. Marka. – Jeżeli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich.

Hierarcha przypomniał też werset „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,30-37).

Reklama / Advertisement

– Co dzieje się w życiu małżeńskim, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać, brać w nawias, bądź niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa? Jeżeli nie ma tego najbardziej istotnego związania z Chrystusem, które zaistniało w życiu każdej i każdego z nas od momentu chrztu świętego, zaczyna się nieodwracalny nieraz wydawałoby się proces zamykania się w kręgu własnego ja, koncentrowania na sobie samym, na własnych sprawach, na – jak to się często dzisiaj mówi – samorealizacji – mówił arcybiskup.

Potępił również ideologię marksistowską.

– To z tej ideologii (…) zrodziła się kolejna, która dzisiaj jest lansowana przez wielkich tego świata w postaci ideologii gender – kiedy to człowiek siłą własnego umysłu sądzi, że może zlekceważyć najbardziej podstawowe struktury biologiczne i sam decydować o tym, czy jest mężczyzną czy kobietą, przekreślając w ten sposób Boży zamysł wobec samego siebie – powiedział. – Nie ma wspólnoty bardziej bliskiej, będącej przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o siebie nawzajem, jaką jest wspólnota małżeńska.

Reklama / Advertisement

Abp Jędraszewski przestrzegał przed “plagą, która dotyka również naszej polskiej społeczności – plagą rozwodów, ale także związków partnerskich i to bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni i którzy z punktu widzenia prawa kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć”.

– Ale nie chcą się zobowiązywać, bo to kosztuje: zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia i uczciwości małżeńskiej – mówił.

Reklama / Advertisement