REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

585 stron – co zawiera umowa o Brexicie!?

303

Zaaprobowana przez brytyjski rząd umowa dotycząca Brexitu zawiera wiele różnych zapisów – w tym między innymi ten, o tym co stanie się z Polakami po Brexicie!

Najważniejszy z punktu widzenia Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jest punkt mówiący o tym co stanie się z nimi po Brexicie. Zgodnie z zapisami umowy, Wielka Brytania i Unia zobowiązały się do ochrony pełnej prawnej obywateli drugiej strony na swoim terytorium do zakończenia okresu przejściowego. Po tym okresie prawa obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii będą respektowane w pełni tylko pod warunkiem, że mieszkali oni na Wyspach co najmniej 5 lat i wystąpili oni o nadanie im statusu osoby osiedlonej. Przyznanie takiego statusu będzie skutkowało dożywotnią ochroną prawną obywateli Unii mieszkających w UK. Brak takiego statusu powodował będzie, że obywatele państw Wspólnoty będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Dotyczył ich będzie między innymi wymóg zarabiania co najmniej 32 tysięcy funtów rocznie.

Przygotowana umowa dotycząca Brexitu zakłada także między innymi, że zakończenie okresu przejściowego nastąpi do końca 2020 roku, z tym że Wielka Brytania może go przedłużyć – o ile do czerwca 2020 r. złoży odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Reklama / Advertisement

Największe zmiany czekają londyńskie City, które będzie podległo takim samym prawom, jakie stosuje Unia w stosunku do krajów trzecich. Łatwo się więc domyśleć, że City straci swoją uprzywilejowaną pozycję. Banki już dawno spodziewały się takiego rozwiązania, dlatego też otworzyły swoje oddziały na kontynencie.

Wielka Brytania zgodziła się wypłacić UE kwotę opartą na wcześniejszych zobowiązaniach do budżetu UE, część emerytur dla pracowników UE oraz na projekty europejskie, w których UE chce nadal uczestniczyć. Wielka Brytania będzie również uiszczać opłaty roczne na pokrycie okresu przejściowego. Wielka Brytania oszacowała, że wyniosłoby to około 39 mld funtów.

za: informacje24.co.uk

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement