55 % ukraińskich imigrantów sprowadziło już rodziny lub zamierza to zrobić

Czterech na pięciu badanych imigrantów zarobkowych z Ukrainy jest zadowolonych z poziomu życia w Polsce – łącznie na pytanie o zadowolenie odpowiedzi “tak” i “raczej tak” udzieliło 87 % ankietowanych. Natomiast 79 % zadowolonych jest z pracy w naszym kraju. Badanie “Doświadczenia i plany zawodowe obywateli Ukrainy pracujących w Polsce” przprowadziła spółka Sanpro Synergy (Grupa Impel) przy współpracy z Fundacją Ukraina.

To zadowolenie ale i ograniczony kontakt z rodziną na Ukrainie sprawia, że w grupie tych, którzy mają własną rodzinę, 34% już ją sprowadziło a kolejne 21% zamierza to zrobić. Wielu nie zamierza wracać do kraju. 42 % wyklucza opcję powrotu na Ukrainę. 30 % wciąż się zastanawia a 18 % chce odwiedzić ojczyznę ale ponownie przyjechać do Polski.

Natalia Myskova, która sama przyjechała ze Wschodu a teraz jest dyrektorem rynków zagranicznych w Sanpro Synergy, zachęca do popierania łączenia rodzin.

– Sprowadzenie rodziny pracownika do Polski wiąże się z szeregiem korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze zmniejsza się rotacja pracowników, którzy stają się bardziej przywiązani do miejsca zamieszkania. Po drugie ogranicza się liczba dłuższych wyjazdów za granicę. Po trzecie pojawia się możliwość zatrudnienia dodatkowych osób np. współmałżonka. Po czwarte zyskuje się większe zadowolenie i lojalność pracowników, którzy stają się bardziej skłonni pracować na podstawie umowyo pracę, co przekłada się na większą stabilność zatrudnienia w firmie – mówi.

18% Ukraińców rozważa wyjazd do Niemiec. 

Badanie zostało przeprowadzone w terminie 19 sierpnia – 4 października 2019 r. Kryzys koronawirusowy może jednak mocno zmienić te postawy.

REKLAMA/Advertisement