500+ otrzymują w Polsce imigranci z 117 różnych krajów świata

Jak czytamy na stronie Europejska Sieć Migracyjna, “prawo do świadczeń oferowanych w ramach programu “Rodzina 500 plus” przysługuje cudzoziemcom:

REKLAMA/Advertisement

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
– jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
– posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, specjalizujący się w polityce pieniężnej i budżetowej ekonomista dr Rafał Mundry opracował zestawienie poświęcone ilości obcokrajowców pobierających to świadczenie.

REKLAMA/Advertisement

Nie dziwi, że w czołówce są Ukraińcy i Białorusi, jako że jest ich w Polsce najwięcej. Wysoko też są Wietnamczycy, którzy juz od przełomu lat 80 i 90. XX wieku zaczęli osiedlać się w Polsce. Poniższe tabelki pokazują wszystko.