5 Mazowieckiej Brygadzie OT nadano imię st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”

Decyzją nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2018, 5 Brygada Obrony Terytorialnej z Ciechanowa przyjęła wyróżniającą nazwę „Mazowiecka” i otrzymuje imię st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”.

Pełna nazwa związku taktycznego od tej pory to 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”.

REKLAMA/Advertisement

Dowództwo brygady mieści się w Ciechanowie, a jej dowódca to płk Andrzej Wasielewski. W jej skład wchodzą:
51 batalion lekkiej piechoty – Ciechanów, 52 batalion lekkiej piechoty – Komorowo, 53 batalion lekkiej piechoty – Siedlce, 54 batalion lekkiej piechoty – Zegrze Płd.

Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój” (1925 – 1951) był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, uczestnik polskiego niepodległościowego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu. wstąpił do oddziału NSZ-NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy” pod koniec 1945 r. W 1948 r. stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą. Jako dowódca patrolu PAS dowodził wieloma akcjami przeciw komunistom, siłom bezpieczeństwa oraz ich agenturze. Zginął w trakcie próby przedarcia się z podwładnym Bronisławem Gniazdowskim, ps. „Mazur”, przez obławę 270 żołnierzy z 1 Brygady KBW i nieustalonej liczby funkcjonariuszy UB i MO. Jego działaniom poświęcony jest film “Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”, który wyreżyserował Jerzy Zalewski.

REKLAMA/Advertisement

za: Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej